Kontakt

The Alternative Board

TAB Board CZ
Peer Board s.r.o.
IČ 2896 2826
Na Vypichu 46/6
169 00 Praha 6

Web: www.tabsk.sk
Mail: office@tabsk.sk

Tel.: +420 724 279 379
Tel.: +420 724 111 323

Chcete sa s nami stretnúť a pohovoriť o možnosti vhodnej spolupráce? Kontaktujte nás, radi sa s vami stretneme.