Naši regionálni riaditelia

Bratislava

Igor Axamít

Regionálny riaditeľ
igor.axamit@tabsk.sk

+421 917 611 565

Trenčiansky kraj

Martin Kuropka

Regionálny riaditeľ

Trenčiansky kraj

martin.kuropka@tabsk.sk

+421 903 723 646

Praha – region SEVER

Ingrid Šůrová

Regionální ředitelka

Praha – region sever

ingrid.surova@tabcz.cz

+420 602 559 783

 

Praha – region ZÁPAD

Šimon Mastný

Regionální ředitel

Praha – region ZÁPAD

simon.mastny@tabcz.cz

+420 724 279 379

Praha – region ZÁPAD

Petr Škabrada

Regionální ředitel

Praha – region ZÁPAD

petr.skabrada@tabcz.cz

+420 721 852 457

Středočeský kraj – JIHOVÝCHOD

Štěpánka Duffková

Regionální ředitelka

Středočeský kraj – JIHOVÝCHOD

stepanka.duffkova@tabcz.cz
+420 606 670 790

Liberecký kraj

Ondřej Choc

Regionální ředitel

Liberecký kraj

ondrej.choc@tabcz.cz

+420 731 539 249

Královéhradecký kraj

Petra Dulínková

Regionální ředitelka

Královéhradecký kraj

petra.dulinkova@tabcz.cz

+420 776 876 677

Pardubický kraj

Pavel Klema

Regionální ředitel

Pardubický kraj

pavel.klema@tabcz.cz

+420 725 749 337

Ostatné regiony

Jana Škabradová

Ostatní regiony

jana.skabradova@tabcz.cz

+420 724 111 323