Často riešené témy

Často riešené témy

Obchod a marketing

Asi budete súhlasiť, že obchod a marketing zo všetkého najviac ovplyvňuje vaše podnikanie. Bez jasných cieľov v predaji a marketingu, vrátane plánu na ich dosiahnutie, riskujete, že skončíte ako jeden z tisícov podnikov každý rok. Tieto firmy neuspeli nielen vinou zlého spôsobu riadenia a vedenia firmy, či „ne-vlastnením“ špičkového produktu, ale aj prostým nedostatkom efektívnych techník predaja a marketingu.

Členstvo v TAB vám pomôže:

 • zorganizovať si vaše obchodné ciele
 • vytvoriť si jasný obchodný a marketingový plán, ktorý je náležite zladený s vašou víziou rastu firmy.

Už nebudete musieť hovoriť „ja neviem, čo mám robiť“, „nemám peniaze na rozvoj firmy“, alebo niektorú z ďalších podobných výhovoriek a nárekov podnikateľov a živnostníkov u nás i vo svete.

 

 

Vzťahy s obchodnými partnermi

Ego, peniaze, stres, mesačná réžia a denné výdavky – obchodné partnerstvo je ako manželstvo. A rovnako, ako sa rozpadne takmer polovica všetkých manželstiev, tak aj obchodné partnerstvo môže zlyhať tvárou v tvár podnikateľským výzvam.

 

Chcete vedieť, ako ostatní majitelia firiem zvládajú svoje obchodné partnerstvo a výzvy s ním spojené?

Členstvo v TAB vám poskytne prístup k ostatným podnikateľom, ktorí sa už úspešne zaoberali podobnými otázkami. Presuňte sa od osobných sporov a konfliktných vízií do plnenia spoločných cieľov pre spoločnosť.

TAB vám umožní prístup k pravým a vyskúšaným stratégiám, vďaka ktorým budete môcť dosiahnuť lepšie a zladené prostredie vo firme s vaším obchodným partnerom.

 

Personálne otázky

Kandidáti na pozície vo vašej firme predstavujú významnú investíciu do vašej spoločnosti. Ako u každého investičného rozhodnutia potrebujete urobiť správne rozhodnutie – najlepšie hneď na prvýkrát. To znamená vedieť, ako:

 

 • správne vyberať
 • efektívne trénovať
 • motivovať vašich zamestnancov.

Efektívne získavanie talentov je zložitý proces, predovšetkým ak chcete vytvoriť kvalitný tím, ktorý splní vaše očakávania.

Členstvo v TAB Board vám pomôže si vytvoriť plán:

 • ako riešiť zložité problémy okolo zamestnancov
 • ako riadiť podnikovú výkonnosť
 • ako dosiahnuť výsledky, ktoré vaša organizácia potrebuje, aby uspela v dnešnej dobe turbulentného trhu a tvrdého konkurenčného prostredia.

TAB vám pomôže uľahčiť akvizičný proces vo vašej firme tak, aby zabezpečil čo najväčšiu návratnosť investície do vašich ľudských zdrojov.

 

Rovnováha medzi osobným a pracovným životom

Ako podnikateľ to určite poznáte – je veľmi jednoduché zmazať hranicu medzi prácou a osobným životom. Vaša práca je váš život a váš život je vaša práca – a niekedy tak strácate prehľad o tom, „čo je čo“.

Aj keď nie je nič zlé na vášni „pracovať“, časom určite nebudete chcieť byť stále zaneprázdnený a úplne „zabudnúť“ na svoj osobný život.

Členstvo v TAB vám môže pomôcť vytvoriť si – metódami orientovanými na výsledky – plán, ako reštrukturalizovať vaše podnikanie a získať viac času na svoje osobné záujmy a koníčky. Cieľom je mať „viac“ nielen z vašej práce vo firme, ale aj z osobného života a dosiahnuť tak životnú rovnováhu. A ako môžete pracovať menej hodín a napriek tomu byť úspešný?

Členstvo v TAB vám môže pomôcť vytvoriť si – metódami orientovanými na výsledky – plán, ako reštrukturalizovať vaše podnikanie a získať viac času na svoje osobné záujmy a koníčky. Cieľom je mať „viac“ nielen z vašej práce vo firme, ale aj z osobného života a dosiahnuť tak životnú rovnováhu. A ako môžete pracovať menej hodín a napriek tomu byť úspešný?

 

 

Rodinné firmy

Jednou z najúspešnejších foriem podnikania sú rodinné firmy (napríklad Baťa, Koh-i-Noor, Kofola, Matador GROUP, KJG a pod.), aby sme vymenovali aspoň niektoré. U nás aj vo svete nájdete celý rad silných osobností a podnikateľských zámerov, ktoré môžu rodinný podnik buď stabilizovať na dlhé obdobia, alebo vytvárať konflikt.

Členstvo v TAB vám pomôže si vytvoriť strategický prístup aj k tejto dôležitej oblasti tak, aby čo najlepšie riešil aj tie najzložitejšie záležitosti v rodinnom podnikaní. TAB vás nasmeruje na stratégie, ktoré vám umožnia včas riešiť nástupnícke výzvy v rodinnom podnikaní – skôr, než spôsobia veľké problémy, ako v rodine, tak aj vo vlastnom podnikaní.

Ktokoľvek povedal, že prepájať podnikanie s rodinou bol zlý nápad, nikdy nebol členom TAB Board.

 

Rozvoj spoločnosti

V podnikateľskom svete vyzerá termín „zlepšenie podnikania“ ako cieľ nejakej počítačovej hry. Ak ste ale príliš zaneprázdnení s dennou prevádzkovou činnosťou vo firme, nie ste pravdepodobne schopní si pripraviť firemnú stratégiu, ktorá zodpovedá aktuálnej situácii na trhu, ani si vytvoriť a realizovať výkonný akčný plán, ktorý vám prinesie vyššiu produktivitu a ziskovosť firmy.

Vďaka kolektívnej skúsenosti členov vášho TAB Boardu si budete môcť rýchlejšie overovať svoje nové nápady, nechať si oponovať pripravované projekty a realizačné plány. Budete tak schopní ľahko urobiť „správne“ rozhodnutia a vykonať kľúčové zmeny vo vašich cieľoch, stratégiách a plánoch, ktoré potom povedú k vyššej úrovni a zlepšeniu vášho podnikania i stavu firmy.

So zameraním na nové osobné i firemné ciele, stratégiu a očakávaný výsledok, vám členstvo v TAB Board pomôže zefektívniť váš pracovný deň, preplnený operatívnymi aktivitami a nasmeruje tak vaše podnikanie tým správnym smerom.

 

Stratégia odchodu z firmy

Iste poznáte slávnu Caesarovu vetu: „Prišiel som, videl som, zvíťazil som“. Avšak jedného dňa príde čas odísť. A bez jasnej stratégie odchodu z firmy, budete čeliť ťažkému podnikateľskému rozhodnutiu.

 

 • Budete firmu odovzdávať, alebo bude predaná?
 • Je rodinný príslušník – dedič – schopný prevziať vaše podnikanie?
 • Existujú ochranné známky, patenty alebo autorské práva, ktorá je potrebné vziať do úvahy?

Členstvo v TAB vám pomôže vytvoriť strategický prístup aj k tejto oblasti tak, aby čo najlepšie riešil aj tie najzložitejšie problémy spojené s nástupníctvom vo vašej firme.

Vopred pripravený proces odchodu z firmy, môže byť jedným z najviac lukratívnych obchodov, ktorý urobíte v priebehu celého života vašej spoločnosti. TAB vám pomôže zhodnotiť a predať váš podnik bez toho, aby bol nevýhodne „predaný“ alebo neriadene „prevzatý“.