Nástroje TAB Board

Nástroje TAB Board

Nástroje, které v jsou vám jako členům TAB Board k dispozici jsou vyvinuty a určeny speciálně pro malé a středně velké firmy a mohou zásadním způsobem přispět ke zdokonalení vaší firmy.

Všetky nástroje sú zámerne koncipované tak, aby ich bolo možné využívať na rokovaniach TAB Board aj na koučovaniach schôdzkach. Používanie rovnakých nástrojov umožňuje členom boardu pohybovať sa na „rovnakej pôde“ pri prejednávaní svojich záležitostí.

Poskytnú vám nezávislý a objektívny pohľad na vašu spoločnosť. Umožní vám porovnať vaše predstavy a očakávania týkajúce sa podnikania s pohľadom kľúčových pracovníkov alebo spolumajiteľov.

  • Poskytujú praktický prístup k vytváraniu aj realizácii strategického plánu firmy
  • Zjednocujú osobné vízie vlastníka firmy s víziou spoločnosti
  • Pomáhajú manažérom zostaviť ich priority a sústrediť sa na aktivity, ktoré budú mať najväčší vplyv na rozvoj firmy

Získané informácie majú zásadný význam pre správne rozhodovanie a investovanie vhodných zdrojov, ktoré urýchlia rozvoj vašej firmy.