Strategické vedenie firmy

TAB Business Builder´s Blueprint™ (BBB)™ – nástroj pre strategické vedenie firmy

Aký je aktuálny stav vašej firmy? Je vaša firma všeobecne porovnateľná s podobným odvetvím vo svete?

TAB Business Builder´s Blueprint™ je on-line strategickým nástrojom a platformou podnikateľa pro vedenie firmy pretože:

  • poskytuje praktický prístup k vytváraniu aj realizácii strategického plánu firmy
  • začína komplexným hodnotením, najprv diagnostikuje stav firmy, potom rieši jej stratégiu
  • zjednocuje osobné víziu vlastníka firmy s víziou spoločnosti
  • pomáha manažérom zostaviť ich priority a sústrediť sa na aktivity, ktoré budú mať najväčší vplyv na rozvoj firmy
  • pomáha zostaviť organizačnú štruktúru, uľahčuje jasné delegovanie právomocí a zodpovedností vo firme spolu s meraním výkonu pomocou KPI

 

Súčasťou BBB je tiež „TAB Strategický“ Business Leadership „® (SBL). Ide o nástroj efektívneho plánovania, pomáha definovať vaše osobné i firemné vízie a tiež plán na ich realizáciu. Vďaka SBL vypracujete plán na dosiahnutie efektívnych výsledkov vo vašom podnikaní i vašej osobnej vízie.

 

 

Využite BBB ako jedinečný nástroj na analýzu a hodnotenie vášho podnikania.