Je TAB Board vhodný pre vás?

Je TAB Board vhodný pre vás?

Dnešný turbulentný trh je charakterizovaný požiadavkou klientov na stále rastúcu kvalitu služieb pri súčasne klesajúcich maržiach z ich realizácie, aj stále silnejšou konkurenciou v odbore či odvetví. Preto je podnikanie v dnešnej dobe veľmi náročné. Keď neistota je jedinou istotou, kam sa obrátiť pre pomoc?

Všetci členovia TAB sú skúsenými podnikateľmi, ktorí dlhodobo a úspešne vedú svoje firmy a museli počas svojej praxe prekonať a úspešne vyriešiť rôzne výzvy vo svojom podnikaní.

Tieto praktické skúsenosti „sú na nezaplatenie“ a ich vzájomným zdieľaním v rámci zasadnutia boardov získavate overené a praktické rady, odporúčania a nové nápady pre svoje podnikanie.

To je kľúčovou hodnotou a pomocou, ktorá vám zásadne uľahčí vaše podnikanie, rozhodovanie aj vedenie zmien vo vašej firme.

  • Ako viesť zmeny vo firme, aby mohla byť stále konkurencieschopná?
  • V ktorej oblasti je potrebné sa čo najviac zlepšiť, alebo čo vlastne zmeniť?

Odpovede na tieto otázky získate vďaka členstvu v TAB Board.