TAB Connect

TAB Connect – sieť majiteľov firiem

Prostredníctvom nástroja TAB Connect získate prístup k celosvetovej komunite podnikateľov, členov TAB. Máte tak príležitosť získať od nich konkrétne rady na riešenie vašich problémov vo firme, spätnú väzbu na plánované, alebo už realizované rozhodnutia, ale aj odhaliť nové príležitosti, či nájsť spôsob, ako ich efektívne využiť.


Členovia TAB si navzájom pomáhajú riešiť svoje obchodné výzvy zapojením sa do našej globálnej siete TAB Connect.

Zdieľajte svoje obchodné výzvy, alebo otázky týkajúce sa príležitostí v TAB Connect a získajte spätnú väzbu od siete tisícov majiteľov firiem z celého sveta. Prispejte svojimi skúsenosťami ostatným členom komunity vo veľmi aktívnej online skupine „len pre členov“, alebo využite „Hot Line„ doplnenú o viacero zdrojov komunity a TAB facilitátora.
TAB Connect je sieť majiteľov firiem navrhnutá špeciálne pre rýchle riešenie vašich obchodných výziev. Spojte sa s TAB a vyskúšajte globálnu sieť majiteľov firiem a spoluprácu členov TAB v tej najlepšej kvalite.