Náš výkonný tím

Šimon Mastný


TAB Board CZ | Managing partner
simon.mastny@tabcz.cz
Phone: +420 724 279 379
  • Šimon prešiel vrcholovými pozíciami v zahraničných spoločnostiach z oblasti ICT, poradenstva a finančných služieb, kde strávil viac ako pätnásť rokov.
  • Manažérske skúsenosti získal zo štátnej správy aj z riadiacich pozícií v ČR a v zahraničí.
  • Je odborníkom na problematiku správy a riadenia spoločností.

Petr Škabrada


TAB Board CZ | Partner
petr.skabrada@tabcz.cz
Phone: +420 721 852 457
  • Petr získal svoje odborné skúsenosti v rôznych manažérskych pozíciách u nadnárodných ICT spoločností.
  • Má viac ako 20 ročné skúsenosti vo funkciách výkonného riaditeľa obchodu, Business Developmentu a v predstavenstve spoločností.
  • Významné skúsenosti má aj v oblasti riadenia strategických aliancií a distribučných kanálov.

Jana Škabradová


TAB Board CZ | Podpora členov, finančné riadenie
jana.skabradova@tabcz.cz
Phone: +420 724 111 323
  • Jana získala profesné skúsenosti ako Back Office Manager v medzinárodných IT spoločnostiach.
  • Niekoľko rokov bola tiež zodpovedná za oblasť HR vrátane školenia zamestnancov.