TAB Board mi dal šanci využít své zkušenosti

TAB Board mi dal šanci využít své zkušenosti

Lidské zdroje, rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, mzdy i legislativa – to byl každodenní chléb Petry Jankové před vstupem do franšízové sítě TAB Board. Dnes je paní svého času a podniká se silným partnerem v zádech.

Než korporátní svět Petra kvůli mateřským povinnostem opustila, měla v rámci své pracovní náplně na starosti lidské zdroje a personální řízení, a to ve firmách z celé řady odvětví. Zkušenosti tak nabrala ve světě obchodu, elektrotechnické výroby i financí. Po rodičovské dovolené však dospěla k rozhodnutí, že se již nechce vrátit na manažerskou pozici ve velké firmě, věnovat práci pro ni spoustu času a neustále cestovat.

„Preferovala jsem svobodu, flexibilitu a možnost přinášet užitek. V konceptu TAB Board jsem viděla příležitost využít jak své zkušenosti z byznysu, tak i dovednosti, které jsem získala v rámci koučovacích výcviků,“ vysvětluje důvod svého vstupu do franšízy TAB Board Petra Janková, která pod hlavičkou tohoto konceptu podniká již třetím rokem.

Podnikání s franšízou TAB Board bylo pro Petru spojené s návratem do rodného kraje, což, jak sama říká, nebylo po 15 letech strávených mimo něj jednoduché rozhodnutí. „Ve spojení s mým podnikáním to bylo poměrně obtížné. Velkou většinu pracovních kontaktů jsem totiž měla v Praze, Kladně a ve světě. V mém regionu, na severní Moravě mi podobné kontakty scházely. Kdybych je měla, určitě by mi to mé začátky usnadnilo,“ vysvětluje.

Velkou oporou jí v podnikatelských začátcích byla jak podpora ze strany centrály TAB Board, tak i kamarádka, se kterou do podnikání s TAB Board šly společně, ačkoli každá v jiném regionu. Právě možnost sdílení know-how a informací vidí Petra jako velkou výhodu zapojení se do franšízové sítě. Může tak těžit z historie značky a jejího dobrého jména. Toho je možné využít zejména při nabízení služeb klientům.

Jako zkušený kouč vnímá Petra Janková i možná úskalí franšízové spolupráce, která mohou zájemce o licenci ovlivnit při rozhodování o vstupu do franšízové sítě. Mezi ty může patřit například oblast hodnot. „Tedy to, co je pro každého z nás důležité. A to jak v životě, tak i v naší práci. K tomu, aby to správně fungovalo, je nutné vnímat svět podobnýma očima, nebo mít v sobě velkou dávku respektu na obou stranách a také chtít naslouchat názorům a potřebám druhé strany,“ poznamenává Petra s tím, že s TAB Board se tohoto zájemci bát nemusí. I přes vytýčené hranice v rámci metodiky totiž vnímá volnost, s jakou může pracovat se svými klienty dle svého uvážení a jejich požadavků.

Díky TAB Board má Petra Janková možnost vidět, jak se její klienti posouvají vpřed. „Zároveň vnímám, že jim spolupráce v rámci našich boardů přináší užitek, a to mnohdy nejen v pracovním životě. Ne všechny změny jsou měřitelné čísly, osobně mám velkou radost, když vnímám, že se klienti cítí díky naší společné práci lépe a jeho práce mu opět přináší radost,“ říká.

V rámci svých boardů spolupracuje Petra s majiteli velmi různorodých firem. Jsou mezi nimi:

  • Klasické obchodní společnosti
  • Výrobní firmy
  • Poskytovatelé služeb

Obvykle v rámci firmy pracuje s jedním člověkem, nejčastěji je to právě její majitel. Objevují se však firmy, a metodika TAB Board je na to připravená, ve kterých se v rámci koučovacích sezení v boardech setkávají i s rodinnými příslušníky a pracují tak s větším či menším týmem.

TAB Board je pro Petru Jankovou primární oblastí jejího zájmu. Občas si také „odskočí“ ke klasickému koučování, ve kterém vidí jeden z nejefektivnějších nástrojů rozvoje vůbec. Mimo to se pak také věnuje tréninkům a školení měkkých dovedností.

A komu by podnikání s franšízou TAB Board doporučila? „Určitě člověku, který má zkušenosti z byznysu, ideálně na různých pozicích nebo s přesahem do různých oblastí, a nejlépe prošel nějakým koučovacím výcvikem, díky němuž umí hledat řešení nejpřijatelnější a nejfunkčnější pro daného klienta,“ vysvětluje Petra Janková s tím, že franšíza TAB Board je vhodná pro toho, kdo hledá svobodu podnikání s jistou oporou v zádech.

Chcete stejně jako Petra Janková podnikat se silným partnerem v zádech? Zjistěte, jak se můžete zapojit do podnikání se značkou TAB Board.