Zapojte všetkých svojich zamestnancov, nehľadiac na generácie

Zapojte všetkých svojich zamestnancov, nehľadiac na generácie

Viacgeneračný pracovné kolektívy sú realitou dnešnej doby. Vo firmách vedľa seba bok po boku pracujú až štyri generácie, a to bez ohľadu na to, v akých odvetviach pôsobia. A podiel ľudí starších ako 50 rokov na pracovnom trhu neustále narastá.

Taký je trend, dnešný päťdesiatnici totiž už veľmi často „iba“ nečkajú na deň, kedy budú môcť odísť do zaslúženého dôchodku. Chcú byť aktívny a pracovať do 66, 70 a niektorí dokonca až do 80 rokov – či už na plný alebo aspoň čiastočný úväzok. Na pracovnom trhu sa tak stretávajú tzv. Baby boomers narodení v rokoch 1943 až 1960, s generáciou X (1960 až 1980) a mileniály, ku ktorým sa postupne pridávajú zástupcovia generácie Z.

Dať dohromady, zladiť a riadiť taký tím ľudí môže predstavovať veľkú výzvu. Do jedného tímu totiž skladáte nielen rôzne vekové skupiny, ale aj skúsenosti, hodnoty a pracovnú morálku. Ak však budete načúvať potrebám, cieľom a štýlu práce každej generácie, môžete dať dohromady tím, v ktorom sa bude každému pracovať príjemne – bez ohľadu na jeho dátum narodenia. Ale ako na to?

Zvoľte komunikačnú stratégiu

Komunikačný štýl by mohol byť jedným z väčších a zjavnejšie indikátorov generačných rozdielov. Mladšia generácia, ako mileniálové a generácia X dávajú prednosť písomnej komunikácii prostredníctvom messengeru, SMS alebo e-mailu. Starším generáciám však môže byť pohodlnejšie konverzácie tvárou v tvár, prípadne po telefóne. Používajte teda čo najviac komunikačných štýlov, aby ste zabezpečili, že každý člen vášho tímu dostane dôležité informácie včas.

Podporujte mentoring a spoluprácu

Zamestnanci, medzi ktorými je napríklad veľký generačný rozdiel, môžu mnohokrát nájsť spoločnú reč pri práci na dosiahnutí rovnakých cieľov. Starší zamestnanec môže napríklad zdieľať svoje skúsenosti s prácou s náročnými klientmi. Mladší zamestnanec môže pomôcť priviesť staršieho človeka k využívaniu moderných technológií. Budovaním komunity a prostredia orientovaného na spoluprácu povzbudzujete členov svojho tímu, aby navzájom hľadali a využívali svoje prednosti v prospech vašej spoločnosti alebo organizácie.

Motivujte s rozmyslom

Máte tím zložený z ľudí, ktorí sa nachádza v rôznej životnej fáze, rieši úplne iné témy, majú rôzne potreby. Benefity, ktoré im ponúkate v rámci práce by tak toto všetko mali odrážať. Veľa mileniálov chce pri svojej práci maximálne využívať moderné technológie, ktoré im umožnia zlepšiť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Umožnite im pracovať na diaľku, používať aplikácie a technológie, ktoré im poskytnú slobodu, po ktorej túžia, ale byť aj naďalej súčasťou tímu. Vaši starší zamestnanci možno budú mať väčší záujem o to zostať „vo forme“ a „držať krok s mladými“. Osloviť ich tak môžete ponukou školenia napr. v nových zručnostiach, alebo používanie najrôznejších softvérových programov či aplikácií.

Upravte štýl vedenia tímu

Každá generácia reaguje na autoritu inak. Kým staršia generácia je často zvyknutá mať k autoritám väčší rešpekt, mladšia generácia dáva prednosť inému typu leadershipu, ktorý nie je založený na mikromanagementu. Členovia tímu z mladšej generácie častejšie ocenia konštruktívnu spätnú väzbu, ktorá im pomáha prispôsobiť sa akýmkoľvek výzvam, s ktorými sa môžu stretnúť. Úlohou leadera je venovať pozornosť štýlu každej generácie a pracovať s ním pre dosiahnutie najlepšieho výsledku.

Zostaňte otvorení novým nápadom

Do budúcnosti možno očakávať, že pracovné prostredie vo firmách bude stále rozmanitejšie, a to nielen čo sa generačných rozdielov týka. Preto je pre leadera dôležité, aby bol flexibilný vo svojich myšlienkach a postojoch. Zostaňte otvorení výzvam, silným stránkam a potrebám každého, aby váš tím mohol pracovať efektívnejšie.

Hľadanie, a hlavne získavanie nových kvalitných zamestnancov je v dnešnej dobe skutočnou výzvou, a to z mnohých dôvodov. Prieskum TAB Business Pulse zameraný na nábor a udržanie zamestnancov ukázal, že podľa majiteľov firiem je tou najefektívnejšou stratégiou pre udržanie súčasných zamestnancov „zlepšenie komunikácie a firemnej kultúry“.

Témy firemnej kultúry a internej komunikácie sú veľmi často predmetom diskusií počas zasadnutia podnikateľských TAB boardov. Vďaka nej môžu majitelia firiem získavať nové podnety a spätnú väzbu, ktorá im ako komunikáciu, tak i firemnú kultúru pomáhajú zlepšovať. To všetko na základe osvedčených praktík ostatných členov boardu.