7 tipov pre vedenie mileniálov vo vašom predajnom tíme

7 tipov pre vedenie mileniálov vo vašom predajnom tíme

Často počúvame, že zamestnanci z radov mileniálov sú úplne odlišní a vyžadujú zmenu štýlu ich riadenia. To isté možno povedať o predajnom tíme zloženom z mileniálov a o tom, čo je potrebné na efektívne riadenie a využitie ich konkrétneho rozhľadu a talentu.

Kto sú mileniáli v obchodnom tíme?

Vo všeobecnosti by ste o týchto mladších predajcoch mali premýšľať ako o sebavedomých, pozitívne zmýšľajúcich ľuďoch, ktorým dokonale vyhovujú digitálne technológie vo všetkých podobách a sú pripravení čeliť výzvam predaja, ktoré sú špecifické pre vašu spoločnosť a odvetvie.

Kľúčom je poskytnúť takým zamestnancom správny typ vedenia, aby ste maximalizovali prínos, ktorý môžu pre vašu firmu mať.

Tu je sedem kľúčových tipov pre váš predajný tím zložený z mileniálov:

1. Zamerajte sa na ich motiváciu

2. Buďte pripravení im ponúknuť flexibilný pracovný čas

3. Odovzdajte im spätnú väzbu

4. Školte ich efektívne

5. Poraďte im, ako predávať starším generáciám

6. Podporujte spoluprácu

7. Využite ich digitálne know-how

Zamerajte sa na motiváciu mileniálov

Rovnako ako všetci ostatní zamestnanci chcú aj mileniáli dostávať spravodlivú mzdu za prácu, ktorú vykonávajú. Ale možno viac ako iné generácie sú často motivovaní potrebou „zmeniť sa“ – vo svojej komunite alebo vo svete všeobecne. Stojí za námahu stretnúť sa s členmi vášho predajného tímu, aby ste lepšie porozumeli tomu, čo ich poháňa na osobnej i profesionálnej úrovni.

Buďte pripravení ponúknuť flexibilnú pracovnú dobu

Možno ste už vo svojej organizácii zaviedli flexibilný pracovný čas, ale ak nie, dobre si rozmyslite, či sa oplatí nútiť vaše mileniály tráviť 8 hodín denne v kancelárii. Ak sa pozrieme totiž na nich všeobecne, na týchto silne sebamotivovaných jedincov sa možno spoľahnúť. Sú pripravení plniť plány, ale chcú pracovať flexibilne – nie svoje pracovné aktivity obmedzovať na dobu od 9,00 do 17,00. Porozprávajte sa s nimi a zistite, aký typ flexibilného úväzku bude vyhovovať vám aj im.

Odovzdajte im spätnú väzbu a nešetrite s ňou

Mileniáli profitujú zo spätnej väzby, najmä keď je častá a konštruktívna, teda pokiaľ nejde len o štvrťročné alebo polročné hodnotenie ich výkonu. Chcú od svojich manažérov počuť, že odvádzajú dobrú prácu, vďaka čomu budú pracovať ešte tvrdšie. Ale sú tiež otvorení kritike, ktorá im umožňuje stavať na ich existujúcich znalostiach a skúsenostiach. Odovzdávanie konštruktívnej kritiky sa vám tak oplatí.

Školte ich efektívne

Školenie predaja je pre mileniály veľmi dôležité, rovnako ako pre ďalšie generácie predajcov. Formalizovaný školiaci program však nemusí byť tým najlepším prístupom. Mileniáli uprednostňujú kratšie, zhustené školenia, nie celodenné workshopy. Pozrite sa na interaktívny predajný školiaci softvér, ktorý využíva ich schopnosti absorbovať informácie v rýchlych, interaktívnych programoch. Týmto spôsobom pravdepodobne uvidíte lepšie výsledky.

Poraďte im, ako predávať starším generáciám

Kľúčovou oblasťou školenia pre túto generáciu je poradenstvo ohľadom predaja klientom, ktorí nie sú mileniálmi. Je dôležité vyškoliť mileniály na najlepšie spôsoby, ako osloviť zákazníkov s rôznymi generačnými potrebami a prianiami. Koniec koncov, pokiaľ nedokážu pochopiť, čo ženie týchto jednotlivcov a majiteľov firiem, „budú mať problémy s udržaním vzťahov s niektorými klientmi a uzavretím predaja s mnohými potenciálnymi zákazníkmi“.

Podporujte spoluprácu

V minulosti spoločnosti často nachádzali výhody v súperení predajcov medzi sebou. V prípade tímu zloženého z mileniálov to nie je tou ideálnou cestou. Tejto generácii je totiž oveľa bližšia spolupráca ako konkurencia.

Zdôraznite tímový prístup, realizujte spoločné brainstormingy, párujte skúsenejších predajcov s nováčikmi. Pri hodnotení je dobré odmeniť celý tím za úspešné výsledky, nie vyzdvihovať a chváliť iba jednotlivcov.

Využite ich digitálne know-how

Pamätajte, že mileniáli rozumejú digitálnym technológiám vo vnútri aj mimo, vrátane toho, ako predávať prostredníctvom sociálnych médií. Skôr, než ich nabádať k tomu či onomu prístupu, povzbuďte svoj tím, aby „neustále prijímal nové technológie a integroval najnovšie, najsofistikovanejšie nástroje digitálneho predaja do svojho repertoáru“. Mileniáli budú mať radosť z možnosti využívania nových spôsobov, ako pristupovať na predaj, a vaša spoločnosť bude ťažiť z ich ochoty preskúmať tieto nové stratégie.

Mileniáli tvoria v súčasnej dobe veľkú časť pracovného trhu. Pre majiteľov firiem je tak veľmi dobré uvažovať nad tým, ako plne využiť ich potenciál.

Páči sa vám dostávať zaujímavé informácie pre rozvoj vášho biznisu? Chceli by ste vedieť, ako k riešeniu podobných otázok pristupujú ďalší podnikatelia, ktorí chcú svoju firmu posunúť ďalej? Nájdete ich v TAB Board.