Zlepšite cenotvorbu a riadenie dodávateľského reťazca

Zlepšite cenotvorbu a riadenie dodávateľského reťazca

Globálna kríza dodávateľského reťazca už takmer dva roky ovplyvňuje podniky na celom svete. Nikto to nečakal a mnohé spoločnosti sa museli prispôsobiť, aby prežili. Vplyv tohto problému bude cítiť ešte dlho. Možno ste našli riešenia pre svoju súčasnú situáciu, musíte však myslieť na tie dlhodobé. Premýšľajte preto o prehodnotení tvorby cien a riadenie dodávateľského reťazca z dlhodobého hľadiska.

Ako na to?

Efektívna komunikácia s dodávateľmi

Udržiavanie dobrých vzťahov s dodávateľmi prostredníctvom efektívnej komunikácie môže výrazne zlepšiť výkonnosť vášho dodávateľského reťazca. Informujte svojich dodávateľov o tom, čo od vás môžu očakávať a aké sú vaše plány do budúcnosti. Podobne vás môžu vaši dodávatelia informovať o všetkých očakávaných oneskoreniach alebo problémoch, ktoré by mohli spôsobiť potenciálne narušenie vašej prevádzky. Zvážte naplánovanie pravidelných stretnutí, najlepšie v dostatočnom predstihu pred „rušnou sezónou“, na ktorých môžete prediskutovať svoje očakávané potreby a vyriešiť prípadné problémy.

Zníženie nákladov

Ďalším dôvodom, prečo je dôležité udržiavať dobré vzťahy s dodávateľmi, je skutočnosť, že to môže ovplyvniť vaše nákupné náklady. Dodávatelia verným zákazníkom budú ochotnejší poskytovať lepšie ceny ako zákazníci, ktorí ich využívajú ad hoc. Okrem toho dodávatelia, ktorí vedia, čo môžu očakávať v súvislosti s budúcimi objednávkami, môžu byť ochotnejší poskytnúť lepšie ceny, a preto je mimoriadne dôležitá častá komunikácia.

Optimalizujte svoj dodávateľský reťazec

Aj tí najlepší dodávatelia majú niekedy problémy. Z tohto dôvodu je výhodné zabezpečiť si viacerých dodávateľov a viesť ich aktuálny zoznam. Tento proaktívny prístup vám zabezpečí, že budete schopní plniť objednávky, ak sa niečo pokazí u vášho primárneho dodávateľa. Vzhľadom na rozdiely v nákladoch môžete dokonca zvážiť kombináciu miestnych a globálnych dodávateľov, aby ste boli maximálne pokojní.

Ďalším spôsobom optimalizácie dodávateľského reťazca je používanie softvéru na riadenie zásob, ktorý vám pomôže sledovať zásoby počas ich pohybu v jednotlivých fázach. Tieto údaje potom budete môcť analyzovať na mesačnej báze, čo vám poskytne presnejší obraz o potrebách vášho dodávateľského reťazca.

Napriek pretrvávajúcej kríze dodávateľského reťazca je teraz čas prehodnotiť spôsob riadenia dodávateľského reťazca. Našťastie na to nemusíte byť sami vďaka členstvu v TAB. Kombinácia osobného koučingu s pravidelnými stretnutiami podnikovej rady vám pomôže získať dôležité poznatky a využiť skúsenosti ostatných členov rady.