Chyby pri networkingu

Chyby pri networkingu

Podľa Wikipédie je networking definovaný ako vytváranie vzťahov medzi ľuďmi, vzájomná výmena informácií a udržiavanie osobných kontaktov, ktoré vedú k vytvoreniu siete spojení. Podľa Anne Boe je networking proces vytvárania a spájania osobných a profesionálnych kontaktov s ľuďmi s cieľom získať: osobné odporúčania, rady, informácie, podporu a energiu. Väčšina ľudí uprednostňuje vytváranie sietí s ľuďmi z oblasti, ktorej sa venujú.

Pre riaditeľov a majiteľov stredných a menších spoločností má však zmysel stretávať sa s ľuďmi z rôznych oblastí. Takto sa môžete „dozvedieť aj o nových obchodných modeloch, technológiách, marketingových stratégiách atď…

Tak ako v iných obchodných činnostiach, aj v tejto kľúčovej aktivite existuje správny a nesprávny spôsob. Tu sú uvedené bežné nástrahy, ktoré môžu stáť v ceste úspešnému rozvoju vašej profesionálnej siete:

Vstup do hry bez herného plánu

Niektorí vedúci pracovníci sú presvedčení, že na sieťových podujatiach môžu vystupovať „ostro“. Nemajú na mysli cieľ, ktorý chcú dosiahnuť, ani sa na podujatie vopred primerane nepripravia tým, že by si zistili, kto by sa ho mohol zúčastniť. Improvizácia na mieste však nie je najefektívnejším prístupom k nadväzovaniu kontaktov.

Nikomu sa nechce venovať čas opakovaniu informácií, ktoré sú ľahko dostupné online.

Pred účasťou na podujatí by ste mali čo najdôkladnejšie preskúmať zoznam účastníkov a potom si pozrieť profil [potenciálneho] kontaktu na sieti LinkedIn, webovú stránku spoločnosti a všetky príspevky, ktoré napísal.

„Všetko sa točí okolo vás“

Účasť na networkingovom podujatí nie je pozvánkou na to, aby ste všetok čas strávili monopolnými rozhovormi alebo dlhým rozprávaním o svojom osobnom a/alebo profesionálnom živote.

Zmyslom efektívneho networkingu je využiť príležitosť spoznať ostatných a to, čo ich v pracovnom živote poháňa. Nezabudnite klásť otázky a prejavovať záujem o to, čo vám ostatní chcú povedať.

Neochota pomáhať druhým

Ako už bolo spomenuté, úspešné vytváranie sietí neznamená sústrediť sa len na seba a svoje potreby. Na networking prichádzajte s cieľom pomôcť ostatným svojou múdrosťou a odbornosťou.

Keď si vo svojej sieti vybudujete povesť nápomocného človeka, ľudia vám budú chcieť pomôcť na oplátku. Vždy, keď je to možné, nadšene reagujte na žiadosti o radu alebo usmernenie, „potom sa pustite do zisťovania, čo potrebujú, a aktívne im to poskytnite“.

Nedodržanie následných opatrení

Toto je azda najzásadnejšia chyba súvisiaca s možnosťami nadväzovania kontaktov. Povedzme, že na konferencii stretnete zaujímavých ľudí, vymeníte si kontaktné údaje, dohodnete sa, že zostanete v kontakte atď. Ak na nich nenadviažete kontakt, môžete prísť o kľúčový zdroj informácií pre budúce profesionálne potreby a príležitosti.

„Do jedného alebo dvoch dní im pošlite osobný e-mail alebo správu, v ktorej im poďakujete za ich čas, zhrniete hlavné body a navrhnete ďalší postup,“ radí LinkedIn. Keď oslovíte niekoho, s kým ste sa stretli v rámci networkingu, „ukazujete tým, že máte záujem, ste spoľahliví a aktívni“.

Pripojenie k integrovanej sieti

Týmto a podobným chybám sa môžete vyhnúť, ak sa zapojíte do integrovanej siete, ako je The Alternative Board.

Keď sa stanete členom TAB, okrem členstva v alternatívnej rade získate okamžité kontakty na ďalších lídrov nielen vo vašej komunite, ale aj vo svete, kde je TAB založená. Môžete čerpať kontakty a skúsenosti z celosvetovej siete generálnych riaditeľov a majiteľov podnikov.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.