Rodinné firmy

Rodinné firmy

Jednou z najúspešnejších foriem podnikania sú rodinné firmy (napríklad Baťa, Koh-i-Noor, Kofola, Matador GROUP, KJG a pod.), aby sme vymenovali aspoň niektoré. U nás aj vo svete nájdete celý rad silných osobností a podnikateľských zámerov, ktoré môžu rodinný podnik buď stabilizovať na dlhé obdobia, alebo vytvárať konflikt.

Členstvo v TAB vám pomôže si vytvoriť strategický prístup aj k tejto dôležitej oblasti tak, aby čo najlepšie riešil aj tie najzložitejšie záležitosti v rodinnom podnikaní. TAB vás nasmeruje na stratégie, ktoré vám umožnia včas riešiť nástupnícke výzvy v rodinnom podnikaní – skôr, než spôsobia veľké problémy, ako v rodine, tak aj vo vlastnom podnikaní.

Ktokoľvek povedal, že prepájať podnikanie s rodinou bol zlý nápad, nikdy nebol členom TAB Board.