Chémia medzi nami a franšízistom musí fungovať

Chémia medzi nami a franšízistom musí fungovať

Chémia medzi nami a franšízistom musí fungovať

 

V našom koncepte nechávame franšízantom pomerne veľkú „podnikateľskú“ voľnosť. Na druhej strane však musí rešpektovať štandardne nastavené procesy a postupy, hovorí Jana Škabradová, Operation Manager TAB Board CZ.

Akým spôsobom vás Franšízanti oslovujú? Odkiaľ sa k Vám dostávajú?

Je niekoľko ciest, ako sa k nám noví záujemcovia o franšízu dostávajú. Najväčší úspech máme na odporúčania od existujúcich franšízantov a odporúčania od členov boardov. Tam nás ľudia poznajú a sme pre nich známy a dôveryhodný koncept. Ďalšie kontakty získavame na rôznych networkingových stretnutiach, kde hovoríme o koncepte TAB. Malé percento sa nám tiež hlási priamo cez sociálne siete.

Čo rozhoduje o tom, že so záujemcom o franšízu zahájite rokovania?

Máme vytipovaný zoznam niekoľkých základných profesných a osobnostných požiadaviek na „ideálneho“ kandidáta. Keď to zjednoduším, tak vhodným kandidátom budú napríklad záujemcovia z okruhu korporácií, ktorí prešli nejakú vyššiu manažérskou pozíciou, alebo pracovali ako konzultant alebo kouč s business skúsenosťami. Tiež sú vítaní bývalí majitelia spoločností, ktorí teraz majú ambície pracovať s TAB atď. Ak človek prejaví záujem o franšízu, najprv sa spoločne stretneme na neformálnom stretnutí a predstavíme mu náš koncept. Budeme s ním ale aj hovoriť o jeho predstavách a očakávaniach, ktoré má voči našej potenciálnej spolupráci. Tým zisťujeme, či sú naše spoločné záujmy v súlade. Až potom, ak potenciálny franšízista prejaví záujem, pokračujeme v konkrétnej prezentácii systému TAB s jasným očakávaním jeho úlohy, jeho cieľu i našej lokálnej podpory, ktorú bude dostávať počas spolupráce s TAB, ako aj s ekonomickými údajmi a ďalšími jednotlivými krokmi, ktoré povedú k získaniu franšízy TAB.

Ako veľkú úlohu u vás hrá chémia?

Obrovskú. Je nutné si uvedomiť, že uzavretím franšízovej zmluvy vzniká obom stranám záväzok na dobu 10 rokov. Musíme byť pripravení, že s franšízistom ako človekom budeme tráviť dlhú dobu. Obojstranná otvorená komunikácia je preto veľmi dôležitá.

Máte nejakú stratégiu, vďaka ktorej spoznáte, že to je ten správny kandidát?

TAB má procesy, ktorými musí budúca franšízista prejsť. Musí absolvovať školenie, kde preukáže schopnosť pracovať s podnikateľmi, riadiť zasadnutia TAB Boardu a viesť aj následný koučing.

Na čo sa záujemcovia o franšízu najčastejšie pýtajú?

Aká je návratnosť investície projektu TAB, ako získajú svojich prvých členov a aká je priemerná doba členstva v TAB Boarde.

Pre väčšinu franšízových konceptov, resp. ich majiteľov, sú pomerne veľkou komplikáciou kreatívni franšízanti. Ako sa na takýchto franšízových partnerov pozeráte v TAB Boarde?

V našom koncepte síce nechávame franšízantom pomerne veľkú „podnikateľskú“ voľnosť, zároveň však musí rešpektovať štandardne nastavené procesy a postupy – napríklad pri jednaní s klientmi, ďalej našej internej komunikácii aj spôsobmi vedenia jednotlivých TAB Boardov. S kreatívnymi kolegami, ktorí chceli zmeniť tieto záväzné postupy a procesy, sme sa už tiež stretli. Ale vždy to dopadlo rovnako. Nielen, že v tom lepšom prípade nič lepšie nevymysleli, v tom horšom vďaka „ich novému systému“ dokonca začali strácať svoju výkonnosť i klientov. Často počúvame, u nás je to v podnikateľskej oblasti iné ako vo svete, ale opak je pravdou. Overili sme si, že zavedené procesy a postupy pri práci s členmi TAB platia rovnako v celom svete a Slovenská republika nie je výnimkou. Najlepšie to vyjadril zakladateľ TAB US „Just follow the process and you will be successful“.

Má cenu franšízantov k spolupráci nejakým spôsobom prehovárať?

Rozhodne nie. Ak on sám necíti, že chce túto prácu robiť, neverí konceptu, alebo sám v seba a má pochybnosti, potom nemá cenu niekoho prehovárať. Ak by sme niekoho prehovárali a neskôr by nemal výsledky, bolo by to trápenie pre obe strany. Chceme, aby franšízant prevzal zodpovednosť za svoje podnikanie. My sme tu od toho, aby sme mu na začiatku maximálne pomohli a boli k dispozícii po celú dobu jeho pôsobenia, pokiaľ bude potrebovať akúkoľvek pomoc.

Chcete sa stať súčasťou tímu TAB Board? Neváhajte a kontaktujte nás – Radi sa s Vami stretneme!