TAB Board pomáhá vyvarovat se chyb

TAB Board pomáhá vyvarovat se chyb

Michaela Cuřínová je historicky první Contract Facilitátorkou konceptu TAB Board. Jejím úkolem je budování poradních boardů a pomáhat tak jejich členům s rozvojem businessu.

Od roku 2015 pracuje Michaela jako nezávislý konzultant, kouč a kariérový poradce. Jako externí partner tak pomáhá firmám s individuálním rozvojem zaměstnanců zvyšovat jejich spokojenost, motivaci a loajalitu a tím šetřit jejich náklady. Právě možnost skloubit své dosavadní zkušenosti z oblasti personalistiky, mezi něž se řadí i ty nabyté ve velkých českých i zahraničních firmách, s jejím zájmem pomáhat ostatním v rozvoji, ji přivedla ke spolupráci s konceptem TAB Board v roli Contract Facilitátorky.

„Chci sestavit stabilní boardy z podnikatelů, kteří budou vnímat svoje členství jako zásadní přínos nejenom pro jejich práci, ale i osobní život, budou se navzájem respektovat, inspirovat a povzbuzovat ve své práci,“ vysvětluje svou motivaci Michaela Cuřínová. Jejím úkolem, coby Contract Facilitátorky, je vybrat vhodné podnikatele, kteří by se pro tento typ spolupráce hodili, vhodným způsobem sestavit boardy a následně průběžně pořádat a řídit jejich zasedání a vést koučink jednotlivých členů v regionu Praha – západ.

Zasedání boardů přináší podle Michaely Cuřínové jeho členům z řad majitelů a manažerů firem velké množství výhod. A je to přesně tak. Poradní board nahrazuje měsíční porady managementu společnosti, které má k dispozici vedení ve velkých firmách. Pravidelnou účastí na boardu a na individuálním koučinku, který je také součástí členství, získá majitel firmy příležitost rychleji a snáze posouvat firmu k vyšší produktivitě a ziskovosti a soustředit se na to, co je pro ně skutečně důležité.

V bezpečném prostředí boardu se může věnovat strategickému řízení své firmy, sdílet praktické zkušenosti a dostávat nestrannou zpětnou vazbu od zkušených majitelů firem, kteří už dlouho úspěšně své firmy řídí.  „Díky tomu má možnost vyvarovat se chyb, které už udělali jiní, udělat méně špatných rozhodnutí a ušetřit čas a peníze realizací správných,“ doplňuje Michaela Cuřínová s tím, že smysl své práce pro TAB Board vidí zejména v šanci aktivně se podílet na rozvoji podnikání členů TAB Board, na zefektivnění řízení, hledání synergií mezi osobní a podnikatelskou vizí, vedení a motivaci lidí.

Náplň práce Contract Facilitátora je srovnatelná s prací franšízového partnera konceptu. Rozdíl mezi nimi je ten, že Contract Facilitátor nevlastní franšízovou licenci TAB a nemá právo na tzv. „vlastní členy“ a výhradní TAB region. Členové „patří“ regionálnímu řediteli, pro nějž Contract Facilitátor pracuje. Ten má také výhradní zastoupení v daném regionu.

Samozřejmostí je, že na začátku svého působení v TAB Board, absolvuje potřebná školení, která ho na jeho práci v konceptu připraví. Následně mu vedení společnosti či franšízant, pro něhož pracuje, poskytne pomoc v jeho začátcích. „Podpora ze strany TAB boardu je individuální a velmi intenzivní. Vše od prvního kontaktu, přes školení a trénink, poskytované materiály a průběžnou podporu je profesionální a opravdu kvalitní,“ doplňuje Michaela Cuřínová.