Najväčšou brzdou celého podnikania je často sám majiteľ

Najväčšou brzdou celého podnikania je často sám majiteľ

Igor Axamít podnikal 17 rokov. Keď bol pred piatimi rokmi počas Vianoc chorý, začal sa vážnejšie zamýšľať nad tým, čo by mal zmeniť, v čom by sa mohol zlepšiť a kam by sa mal posunúť. Presunul sa do Prahy. Absolvoval výcvik koučov, po deviatich mesiacoch získal certifikát a po roku začal pôsobiť ako biznis kouč. Igor Axamít si spätne pochvaľuje, že využil služby biznis kouča. „Keby som mohol jeho služby využiť pred niekoľkými rokmi z pozície majiteľa grafického štúdia, určite by som potreboval poradiť v oblasti financií a v delegovaní povinností medzi zamestnancami.“

Služby kolegu však neváhal využiť minulý rok. „Áno, potreboval som kouča, ktorý by ma usmernil. Mal som pocit, že som sa niekde zasekol. Ide o to, že  ako podnikateľ musím vedieť zmeniť myslenie. Mal by som si vedieť uvedomiť,  predstaviť si ako môže  vyzerať plný potenciál mojej firmy. Čo chcem dosiahnuť, ale aj to  ako by mal vyzerať môj život ako majitelia firmy.  Človek to často v hlave má, len sa to bojí povedať nahlas.“

Máme problém uvedomiť si problém

Igor Axamít je certifikovaný biznis kouč, ktorý pôsobí ako regionálny riaditeľ TAB Board v Bratislave. Venuje sa zväčša riaditeľom a majiteľom malých a stredných firiem. Pomáha im zmeniť myslenie a pohľad na svoje podnikanie.

„Väčšina ľudí ide do toho s konštatovaním: ja problém nemám. Až potom zistia, aha, dá sa to robiť aj inak. Každý z nás má slepé miesta. Sto percentne dokonalý podnikateľ asi neexistuje,“ dodáva Igor Axamít.

Nedá sa zovšeobecniť, s čím majú slovenskí podnikatelia a podnikateľky najväčšie problémy, ale vo väčšine prípadov riešia ľudský faktor, prácu s ľuďmi a najmä dopyt po dobrých zamestnancoch. A zvlášť firmy výrobné. Na záver však dodáva: „Najväčšou brzdou celého podnikania je sám majiteľ.  Čiže, nastretnutí hľadáme zdroje hlavne uňho.“

TAB Board je súčasťou podnikania

Igor Axamít pôsobí aj ako facilitátor, organizuje a vedie tzv. boardy.  Na pravidelných stretnutiach si piati až ôsmi podnikatelia navzájom vymieňajú skúsenosti z podnikania.  Vedia jeden druhému poradiť práve na základe skúseností zo svojej vlastnej firmy. Samozrejme, stretnutia sú nakombinovanétak, aby medzi podnikateľmi neboli konkurenčné firmy a prevládala medzi klientmi vzájomná dôvera.

Jednoducho povedané, board je poradná skupina, ktorá sa stretáva dlhodobo a pravidelne, raz mesačne. Igor sa okrem toho stretáva s klientmi aj individuálne. Na takýchto stretnutiach hľadajú problém, s ktorým príde klient a vypočuje si, ako podobnú situáciu vo svojej firme vyriešili ostatní kolegovia. „Cieľom je, aby sa podnikateľ naučil uvažovať mimo zabehnuté koľaje. Človek odchádza s odpoveďami na svoje otázky, problémy. Vypočuje si, čo riešia ostatní. Učí sa od iných. Nie je dôležité odvetvie, v ktorom podnikajú, práve naopak. Podnikateľ

z iného odvetvia netrpí prevádzkovou slepotou. Board sa časom stane súčasťou ich podnikania.“

Podnikateľ je jako bicykel

Podnikateľ musí mať víziu v osobnom i pracovnom živote, musí vedieť, čo chce dosiahnuť. Igor Axamít ho prirovnáva k bicyklu. „Predné koleso je moja osobná vízia, zadné koleso je moja firma. Na to, aby som sa niekam dostal, tam, kam sa chcem dostať, potrebujem predné koleso, ktoré ma nasmeruje, ale potrebujem zároveň aj tú hnaciu silu, čo je firma – zadné koleso. Keď mám hnaciu silu bez predného kolesa, neviem, kam sa nakoniec dostanem. A naopak, ak nemám silu, možno sa do stanoveného cieľa ani nikdy nedostanem.“ Hľadať teda treba svoje silné a slabé stránky, ale aj ciele a najmä to, či tie ciele vôbec podnikateľ má.

„Mojou úlohou  je klientom nastaviť  zrkadlo. Dostávať ich do určitej nepohody, ktorá ich prinúti zamyslieť sa. Podnikateľ zväčša chce riešiť jednu tému a spoločne prídeme na to, že sa jednou témou otvára druhá. Odporúčania v princípe dávam cez príklady ostatných a pomáham im správne sa rozhodnúť, “ hovorí certifikovaný biznis kouč Igor Axamít.

Podnikáme alebo si len plníme sny?

Igor Axamít koučuje viac mužov ako ženy, medzi majiteľmi firiem má iba jednu ženu. „Bol by som rád, keby podnikalo viac žien. Žena by mala byť v každom kolektíve a vo všetkých pozíciách. Všade by mala byť vyváženosť ženských a mužských síl. My muži sme totiž viac zameraný na cieľ,  ženský pohľad je omnoho širší.  Keď to je prepojené, je to fain. Keď sa tá vaša všeobecnosť  kumuluje v jednom podnikaní, často chýba cieľ. Ženy podnikateľky často podnikajú v tom čo ich baví, ale niekedy mať hobby ako podnikanie je práve ten problém. Rýchlejšie vás to prestane baviť.“

 

Autorka článku: Martina Švirlochová, www.zenyvmeste.sk

Autorka fotografií: Miroslava Spodniaková