TAB Board novo pomáha podnikateľom aj v Žiline

TAB Board novo pomáha podnikateľom aj v Žiline

Jaroslav Krkoška, Contract Facilitátor v Žiline

Podnikatelia v Žiline a okolí už nebudú na svoje podnikanie sami. S rozvojom a strategickým riadením je im totiž pripravený pomôcť nový Contract Facilitátor TAB Board Jaroslav Krkoška. Do spolupráce ide s cieľom pomáhať plniť sny a vízie podnikateľom vo svojom regióne. V novej úlohe zužitkuje okrem iného aj svoje osobné skúsenosti s biznisom.

Pred tým, než sa stal Contract Facilitátorom, totiž Jaroslav viac ako 20 rokov sám podnikal v oblasti zariaďovania interiérov, najmä sa venoval predaju a montáži podláh. S konceptom podnikateľských poradných boardov TAB Board sa prvýkrát stretol v momente, keď sám premýšľal, akou cestou sa do budúcnosti vydá. Hľadal príležitosť stať sa franšízantom osvedčeného konceptu, čo TAB Board so svojou 30-ročnou históriou nesporne je.

„Ako podnikateľovi mi koncept poradných boardov dával veľký zmysel. Z vlastnej skúsenosti totiž viem, že ako majiteľ firmy musíte často činiť mnohokrát neľahká rozhodnutie a nemáte sa o nich s kým poradiť. Malí a strední podnikatelia, medzi ktoré som patril, totiž nemajú k dispozícii tím manažérov, ktorý by mu dával spätnú väzbu na prijímané zmeny,“ vysvetľuje nový člen tímu TAB Board na Slovensku s tým, že hlavné prínosy členstva pre podnikateľov vidí nielen v pravidelnom stretávaní a odovzdávaní si skúseností, ale aj vo vzájomnej kontrole plnenia úloh, ktoré si podnikatelia na každom zasadnutí dajú. „Som presvedčený, že vďaka TAB Board budú mať členovia v Žiline výhodu pred konkurenciou, nebudú totiž na svoje podnikanie sami,“ dodáva.

Náplň práce Contract facilitátor je porovnateľná s prácou franšízového partnera konceptu. Rozdiel medzi nimi je ten, že Contract Facilitátor nevlastní franšízovú licenciu TAB a nemá vyhradne pravo na TAB región.

Šanca pre vás!

Zaujala Vás možnosť stať sa majiteľom franšízovej licencie vo Vašom regióne a pomáhať tak k rozvoju malým a stredným podnikateľom? Neváhajte nás kontaktovať.