Ako prekvapivo ľahko spísať fungujúci strategický plán

Ako prekvapivo ľahko spísať fungujúci strategický plán

Je pravda, že keď sa rozhodnete spísať strategický plán vášho podnikania, čaká vás náročný proces. So správnymi znalosťami a jasným strategickým modelom to však môže byť prekvapivo jednoduché.

Strategické plánovanie vždy vyžaduje čas, ale odmena stojí za to. Ak je správne spísaný a realizovaný, prenesie všetky súčasti procesu do súladu s cieľmi vašej spoločnosti. Podnikatelia sa neustále stretávajú s novými okolnosťami, výzvami, meniacimi sa obchodnými podmienkami – to všetko si často žiada aj zmeny v strategickom pláne. Ten tak nie je definitívny, ovplyvňujú ho vnútorné aj vonkajšie zmeny. A na to je potrebné pamätať už pri jeho tvorbe.

Základné prvky, na ktoré by mal pamätať strategický plán

Než sa pustíte do tvorby strategického plánu, mali by ste sa najprv zoznámiť s hlavnými prvkami, ktoré do neho zahrnúť:

Vyhlásenie o vízii: Nemali by ste začať pracovať na strategickom pláne bez definovaného vyhlásenie o vízii. Pomôže pri stanovovaní stratégie na dosiahnutie najdôležitejších cieľov vášho podnikania.

Hodnoty spoločnosti: Vaše hodnoty predstavujú spôsob, akým sa správate ako spoločnosť pri plnení svojich cieľov. Medzi dobré hodnoty patrí napríklad súcit, zodpovednosť alebo inovatívnosť.

Oblasti zamerania: Ide o zásadné operácie a procesy, na ktoré sa zameriate, keď pracujete na dosiahnutie svojej vízie.

Strategické ciele: Ty predstavujú vaše najvyššie ciele. Je dôležité je definovať a zladiť s oblasťami, na ktoré sa zameriavate.

KPI (Key performance indicator): Definujú spôsoby, ako budete merať pokrok vašej spoločnosti pri dosahovaní obchodných cieľov.

Projekty: Predstavujú kroky a činnosti, ktoré robíte pre dosiahnutie svojich obchodných cieľov. Sú veľmi špecifické a citlivé na čas.

Kde sme teraz?

Prvou vecou, ​​ktorú treba pri písaní strategického plánu urobiť, je pozrieť sa na vašu aktuálnu situáciu. Ak sa chcete naučiť písať strategický plán, musíte premýšľať o tom, kde je vaša spoločnosť teraz, a skontrolovať, či sú vaše základné hodnoty stále na mieste.

Tri dôležité prvky, ktoré treba dodržiavať:

Vyhlásenie o poslaní

Každý podnik potrebuje poslanie na opis a definovanie účelu spoločnosti. Do svojho poslania môžete zahrnúť rôzne veci, ale malo by v ňom byť jasne uvedené, čo vaša organizácia robí a prečo existuje.

Hlavné zásady

Vaše hlavné zásady definujú, čo vaša firma znamená a v čo ako spoločnosť veríte. Zopakujte si, aké hodnoty sú základom každodenných činností a interakcií medzi vedením a zamestnancami.

SWOT

Ďalším zásadným prvkom, bez ktorého sa nezaobídete, keď tvoríte strategický plán, sú silné stránky, slabé stránky, príležitosti a hrozby vašej spoločnosti – SWOT analýza. Musíte si byť vedomí každého prvku, aby ste mohli vytvoriť stratégiu, ktorá zlepší váš celkový úspech.

 

Kam ideme?

Pri premýšľaní o tom, ako napísať strategický plán, si musíte položiť jednu z najdôležitejších otázok: „Kam ideme?“

Pomôže vám to získať jasnú predstavu o tom, kam sa vaša spoločnosť v budúcnosti uberá a čo chcete dosiahnuť. Budúcnosť možno ťažko predvídať, ale niekoľko prvkov vám môže pomôcť do nej nahliadnuť, a to na základe rôznych ukazovateľov. Medzi ktoré patrí napríklad:

Udržateľná konkurenčná výhoda

Každý podnik by mal tvrdo pracovať na vytvorení udržateľnej konkurenčnej výhody, ktorá odlišuje jeho spoločnosť od konkurencie. Zamyslite sa nad najlepšími aspekty svojho podnikania. Čím je jedinečné? Čo môže vaša spoločnosť robiť, prípadne robí lepšie, než ktorákoľvek iná?

Vyhlásenie o vízii

Jasná vízia toho, ako bude vaša organizácia vyzerať v budúcnosti, je nevyhnutná pre vytvorenie dobrej stratégie. Každému to dá cestu, po ktorej sa bude uberať.

Ako sa tam dostaneme?

Stanovenie toho, ako dosiahnete svojej vízie, je najdôležitejšou súčasťou strategického plánu a je tiež časovo najnáročnejšia. Vzhľadom k tomu, že existuje mnoho spôsobov, ako sa z miesta, kde sa teraz nachádzate, dostať do svojej budúcej vízie, trvá nejakú dobu, než nájdete ten správny. Výber určitej trasy bude definovať, ako pomaly alebo rýchlo sa dostanete do konečného cieľa, takže je veľmi dôležité vyberať múdro.

Pri brainstormingu spôsobov, ako dosiahnuť svoje vízie, musíte vziať do úvahy rôzne prvky, ako sú strategické ciele, stratégie, krátkodobé ciele, akčné plány, výsledkové listiny a realizácie plánu. Každý z týchto prvkov je zásadný pre budúci úspech vášho strategického plánu a každý vyžaduje pozornosť.

Pri hľadaní spôsobov, ako optimalizovať svoje operácie, musíte jasne definovať dlhodobé i krátkodobé ciele a pokryť každý aspekt plánovania.

Strategický plán a nastavovanie priorít

Ak vás zaujíma, ako napísať strategický plán, bez toho aby ste poznali priority, odpoveď znie – nie je to možné. Najprv si musíte nastaviť strategické priority, a to často vyžaduje čas. Pri stanovovaní priorít vo vašom pláne existujú tri oblasti:

Súčasná situácia

Zamyslite sa nad tým, ktoré aspekty vášho podnikania si vedú skvele a ktoré aspekty treba zlepšiť. Rozpoznajte, čo vám bráni dosiahnuť vaše ciele.

Perspektíva budúcnosti

Znalosť vašej aktuálnej situácie nestačí k vytvoreniu optimálneho strategického plánu. Pretože nikto nedokáže presne predpovedať budúcnosť, je najlepšie zhromaždiť tím a pohovoriť si o víziách členov tímu o budúcnosti vášho podnikania.

Hodnotový návrh

Váš hodnotový návrh je skupina najvýraznejších dôvodov, prečo by sa mali vaši zákazníci zaujímať o váš produkt alebo službu.

Tvorba strategického plánu, a bolo to už niekoľkokrát spomenuté, vyžaduje veľa času, úsilia a do istej miery aj schopnosti pozrieť sa na náš biznis zvonku, s odstupom. Môže sa ale tiež stať, že sa v takom momente môžete cítiť veľmi osamotene, pod všetkou tou ťarchou zodpovednosti.

Nemusí tomu ale tak byť. Podnikatelia, ktorí sa rozhodli svoju firmu rozvíjať za pomoci členstva v TAB Board, pracujú sústredene na napĺňanie svojich vízií a dosahovanie cieľov, rovnako ako na svojich strategických plánoch. Pohľad zvonku od ďalších kolegov z podnikateľského boardu im dáva nové impulzy, a hlavne spätnú väzbu, ktorá majiteľom firiem často chýba. Pri individuálnom koučingu potom majú príležitosť jednotlivé svoje kroky preberať sa svojím TAB facilitátorom.