Čo je biznis koučing a prečo ho potrebujete?

Čo je biznis koučing a prečo ho potrebujete?

Biznis kouč je pre majiteľov firiem prínosom najmä v tom, že im pomáha definovať víziu ich podnikania a objasňovať to, ako zapadá do ich osobných cieľov. Takýto koučing možno teda opísať ako proces využívaný na to, aby sa podnik posunul z miesta, kde sa práve nachádza, tam, kde jeho majiteľ chce, aby bol.

Niekedy môže dôjsť k zámene termínov koučing a mentoring. Hoci kouč aj mentor zhodne prinášajú klientom svoje dlhoročné skúsenosti, ich rola sa v určitom momente veľmi líši. Zatiaľ čo mentor sa sústredí najmä na poradenstvo v konkrétnych bodoch, úlohou kouča je podnikateľa viesť, pomáhať mu s plánovaním a zdôrazňovať mu dôležitosť jeho aktívneho prístupu k dosiahnutiu úspechu.

Je faktom, že aktívni majitelia firiem sa čím ďalej tým častejšie snažia pochopiť, prečo je dosiahnutie podnikateľských cieľov dôležité nielen pre ich profesijný život, ale aj ten osobný. Koniec koncov, je to práve majiteľ firmy, kto určuje, ako rýchlo a akým spôsobom sa bude jeho biznis posúvať vpred. Je teda jasné, že pokiaľ nie sú jeho podnikateľské ciele v súlade s tými životnými, chýba u neho aj istá dávka motivácie k ich naplneniu.

Plánovanie s koučom

A ako taká spolupráca s koučom prebieha? Po ujasnení informácií o tom, kam chce podnikateľ svoj biznis do budúcnosti dostať, mu kouč pomáha zostaviť plán, ako tento „sen“ naplniť. Spoločne stanovujú priority, teda to, aké ciele a stratégie je potreba nevyhnutne naplniť, aby sa podnik priblížil k naplneniu jeho vízie. Dôležité je, že spolupráca klienta a kouča je dlhodobá. Pravidelne sa stretávajú, a to buď týždenne alebo mesačne. Počas sedenia sa však nielen plánuje, ale aj kontroluje – a to kroky, ktoré podnikateľ v rámci plánu realizoval.

Kvalitný biznis kouči majú s vedením klientov dlhoročné skúsenosti, ktoré vo svojej práci pre majiteľov firiem uplatňujú. Pomáhajú podnikateľom zistiť, aké vôbec ich ciele sú a vytvárajú mapu na ich dosiahnutie. Častokrát majiteľ firmy zistí, že niektoré položky na ich zozname cieľov, sú „pouhé“ úlohy, ktorých splnením sa posúvajú zase o kúsok bližšie k dosiahnutiu tých dlhodobých.

Zodpovednosť majiteľa

Hlavným prvkom biznis koučingu je prijatie zodpovednosti. Rovnako ako si futbalový tréner nenaduje kopačky a nepôjde sám namiesto svojich zverencov strieľať góly či strážiť bránku, ani biznis kouč neurobí vašu prácu. Nie je tým, kto do vašej firmy príde robiť zmeny, ktoré treba realizovať. Váš kouč je tu na to, aby vás prinútil sústrediť sa na konečný výsledok a pripomenul vám, prečo je to dôležité. Bude vás motivovať k dodržaniu vašich záväzkov. Pokiaľ bude potreba, nastaví vám zrkadlo, ktoré vám osvetlí slepé miesta vášho podnikania. A to aj vo vzťahu k vášmu osobnému životu.

Koučovia a facilitátori pôsobiaci pod hlavičkou TAB Board sledujú ciele vytváraním kľúčových metrík výkonu (tzv. KPI – Key Performance Metrics), vďaka ktorým je cesta k dosiahnutiu cieľa jasne daná a zrozumiteľná. Kouč je tu na to, aby sledoval a meral váš pokrok.

Mnoho skvelých majiteľov malých a stredných podnikateľov dnes vo svojich podnikateľských príbehoch často prezrádzajú, že za ich úspechom čiastočne stojí aj skvelý biznis kouč. Dôvod je prostý. Spojenie sily poradenského boardu, ktorý v podstate supluje zasadnutie predstavenstva firmy (ktoré má k dispozícii majiteľ veľkej spoločnosti) a rieši vaše nápady a plány, s biznis koučingom, ktorý vám pomôže implementovať nápady a stratégie z každého mesačného zasadnutia. Táto kombinácia, ktorá v TAB Board funguje, vám pomôže dostať váš biznis z miest, kde je dnes, na pozície, kde by sa podľa vás mal nachádzať v budúcnosti.

Preto neváhajte a využite šancu stať sa členom TAB Board a posunúť svoje podnikanie vpred.