Naštartujte svoj obchodný tím

Naštartujte svoj obchodný tím

Obchodné oddelenia spoločností, nech už pôsobia v akomkoľvek odbore, nemajú nikdy jednoduchú prácu. Avšak aj laik v dnešnej dobe vidí, že kvôli problémom, ktorým firmy v súčasnej dobe čelia, je hľadanie nových príležitostí a uzatváranie obchodov náročnejšie ako inokedy.

Práve to je dôvod, prečo by šéfovia firiem a vedúci obchodných oddelení mali investovať čas a tiež zdroje do naštartovania svojich tímov obchodníkov – aby prejavili uznanie za ich tvrdú prácu a motivovali ich k ďalšej aktivite.

Prinášame vám niekoľko tipov, ako môžete motivovať svoj obchodný tím na dosiahnutie lepších výsledkov.

Oceňte prácu predajného tímu, nielen jeho výsledky

Je samozrejmé, že od ľudí vo svojom obchodnom tíme chcete, aby plnili nastavené obchodné ciele. Avšak takmer rovnako dôležitá je aj ich ďalšia práca ako je vyhľadávanie ďalších potenciálnych klientov, administratívne spracovávanie objednávok, aktívny prístup k vyhľadávaniu ďalších príležitostí pre váš biznis a pod. Podporujte preto všetky tieto aktivity, ktoré s predajom súvisia. Nesústreďte sa iba na konečné výsledky.

Uistite sa, že všetci rozumejú vašim cieľom

Obchodníci sa môžu niekedy cítiť domotivovaný v momente, keď od svojich vedúcich získavajú nejasné informácie o prioritách či hlavných obchodných cieľoch. Nestačí totiž povedať: „Naším cieľom je dosiahnuť vyšší predaj.“ Nastavte preto pre obchodný tím konkrétne ciele – napr. počet „studených“ hovorov s potenciálnymi zákazníkmi za mesiac, prípadne im definujte, koľko nových zákazníkov by mali získať počas štvrťroka.

Automatizujte tam, kde je to možné

Predajca by mal čo najviac svojho pracovného času stráviť predajom. Avšak mnoho z nich veľmi často zamestnáva aj administratívna činnosť, ktorá vašej firme neprináša žiadne peniaze. Preto porozmýšľajte, ako môžete v tomto ohľade svojim obchodníkom uľahčiť prácu. Ako na to?

  • Pripravte pre svojich obchodných zástupcov e-mailové šablóny, ktoré môžu v najrôznejších prípadoch využiť.
  • Umožnite im plánovať si stretnutia s klientmi prostredníctvom CRM softwaru.
  • Zanechajte vopred nahrané hlasové správy potenciálnym záujemcom.
  • Logujte odchádzajúce predajné hovory prostredníctvom automatizácie.

Pravdou totiž je, že v momente, keď sú obchodníci zahltení administratívnymi úlohami, ako je príprava reportov alebo neustále vymýšľanie nových emailov, nepracujú efektívne. Automatizácia predaja pomáha manažérom viesť ich tímy a obchodníkom lepšie riadiť ich čas.

Poskytnite spätnú väzbu predajnému tímu vrátane tej od zákazníkov

Nič nie je pre obchodníkov tak motivujúce ako pochvala – a konštruktívna kritika – od ich manažérov a ďalších ľudí zo spoločnosti. Samozrejme, môžete si odovzdávanie spätnej väzby nechať na každoročné hodnotenie výkonu vašich obchodníkov. Otázkou však je, či by nebolo efektívnejšie ju s nimi zdieľať častejšie. Budú vďaka tomu vedieť, že vám stojí za to ich prácu sledovať počas celého roka, že nepozeráte len na ročné výsledky.

Dostala sa k vám spätná väzba od spokojných zákazníkov? Zdieľajte ju so svojim tímom prostredníctvom kanálov, ktoré využívate na komunikáciu so svojimi zamestnancami. Udržiavanie povedomia predajného tímu o spokojnosti zákazníkov môže byť silným zdrojom motivácie.

Podporujte obchodný tím vo vzdelávaniu

Pre úspešných predajcov platí, že sú to talentovaní ľudia s ambíciami a túžbou po rozvoji. Ak ich chcete udržať motivované, preskúmajte spôsoby, ako rozšíriť rozsah ich predajných odborných znalostí. K dispozícii je množstvo online predajných kurzov a webinárov. Veľa takýchto výukových programov môže byť prispôsobených tak, aby vyhovovalo špecifickým predajným potrebám spoločnosti. Váš tím ocenia príležitosti, ako zdokonaliť svoje zručnosti a získať nové poznatky o predajnom procese.

Tmeľte obchodný tím mimo múru vašich kancelárií

Tím funguje najlepšie, keď je súdržný a vnútorne zladený. Zvážte usporiadanie akcie zamerané na budovanie tímu mimo vašej kancelárie – nemusíte jazdiť na víkend z mesta, mnohokrát postačí napríklad len bowlingový turnaj alebo návšteva divadelného predstavenia s následným rautom. To všetko pomáha vytvárať silnejšie väzby medzi členmi vášho obchodného tímu.

Situácia v tomto ohľade samozrejme nie je v súčasnej dobe jednoduchá. Preto by nemala byť účasť na takejto akcii povinná. Ponúknite svojim ľuďom niečo, čo je bezpečné, a pritom zábavné. Vedeli ste napríklad, že si môžete objednať online riadenú ochutnávku vín?

Konkrétne a osvedčené rady a tipy – to je to, čo čerpajú podnikatelia na pravidelných zasadnutiach podnikateľských TAB boardov. Získavať ich môžete aj vy!