Ako efektívne riadiť cash flow vašej firmy

Ako efektívne riadiť cash flow vašej firmy

Za viac ako 30 rokov fungovania konceptu The Alternative Board sme sa stretli s mnohými majiteľmi firiem, ktorí v priebehu svojho podnikania zápasili s problémami s cash flow. Správne riadenie vášho cash flow vám môže pomôcť pripraviť sa na sezónne výpadky vášho biznisu, plánovať financovanie vašich investícií a poskytnúť vám celkový pocit kontroly nad náročným aspektom vášho podnikania.

Tu sú niektoré z osvedčených postupov, ktoré sa pri efektívnom riadení cash flow ukázali ako tie najlepšie fungujúce.

Aké problémy s cash flow môžu nastať?

Väčšina majiteľov firiem, ktorí starostlivo sledujú, koľko finančných prostriedkov majú k dispozícii v určitom časovom období, napríklad mesiac, má silnejší základ na udržanie pozitívneho cash flow po celý rok.

Aj keď však tok peňazí vo svojej firme pozorne sledujete, môžete zistiť, že sa stále stretávate s problémami. Vidíme to najčastejšie u majiteľov firiem pôsobiacich o odboroch, ktoré zažívajú v určitých častiach roka rušnejšie obdobie, ako napríklad stavebníctvo, cestovný ruch alebo gastronómia. Obory, kde je dopyt v určitých obdobiach roka vyšší, môžu mať problémy s priemerovaním ročného peňažného toku počas mesiacov, v ktorých nemajú až také veľké príjmy.

Ako ho môžete zlepšiť?

  • Zlepšenie vášho cash flow je proces, ktorý môže vyžadovať úpravu vášho fakturačného procesu. Analýza vašej ziskovosti, vrátane kvality a cien vašich produktov alebo služieb, vám pomôže utiahnuť voľné konce. To platí najmä v prípade, že budete v budúcnosti hľadať financovanie, pretože škála vašich aktív môže byť kľúčový v čase, keď je peňažný tok obmedzený.
  • Pri hľadaní spôsobov, ako urýchliť tok hotovosti, je pre majiteľov firiem obzvlášť užitočné zaviesť postupné účtovanie. Progress billing vám umožňuje účtovať svojim klientom postupne, nie jednu veľkú čiastku. Táto prax zaisťuje, že peniaze na váš účet budú prichádzať neustále, po celú dobu práce na projektoch vašich klientov. Tým sa eliminuje čakacia doba na platbu po dokončení projektu.
  • Ak potrebujete získať hotovosť rýchlo, môžete tiež zvážiť zmenu platobných podmienok a ponúknuť svojim klientom stimuly pre alternatívne spôsoby okamžitej platby – napríklad priamy vklad.
  • Výpredaj zásob alebo lízing zariadenia namiesto jeho nákupu je životaschopnou možnosťou, ktorá vám pomôže udržať zdravý peňažný tok.
  • Pri plánovaní veľkých nákupov a investícií, myslite dopredu. Projekcia peňažných tokov vám pomôže naplánovať si potreby financovania vopred.
  • Efektívny cash flow management ide ruka v ruke s efektívnym riadením podniku. Urobte si inventúru svojich produktov a služieb, aby ste sa uistili, že vaše ceny vám umožnia dosiahnuť marže, ktoré potrebujete, aby ste boli ziskoví.

Riadenie cash flow môže spoločnosť absolútne oslabiť, čo vedie k prepúšťaniu a nízkej ziskovosti. Pokiaľ však budete mať neustále prehľad o peňažných tokoch vo vašej firme, môžete sa vyhnúť budúcim problémom a udržať si zisk po celý kalendárny rok. Zaujíma vás, ako riadia svoje cash flow ďalší majitelia malých a stredných firiem? Majú nejaké rady a tipy, o ktoré sú ochotní sa podeliť? Áno a pravidelne sa stretávajú v rámci podnikateľských boardov TAB. Pripojiť sa k nim môžete aj vy!