Účtovné oddelenie môže pomôcť k zisku

Účtovné oddelenie môže pomôcť k zisku

Ak ste Ak ste nikdy nevideli vaše finančné a účtovné oddelenia ako miesta, ktoré môžu prispieť k ziskovosti vášho podnikania, nie ste sami. Podľa našich skúseností väčšina majiteľov firiem nepremýšľa dostatočne o tom, ako využiť ich potenciál ovplyvňovať zisk firmy namiesto toho, aby ich fungovanie predstavovalo iba položku v ich prevádzkových nákladoch.

Väčšina podnikateľov nezačne podnikať preto, že sú odborníkmi na financie a účtovníctvo. Podnikatelia sú vizionári. Majú produkt alebo službu, ktorú uvádzajú do života. Málokedy ich nadchne účtovná časť podnikania. Iste, chcú byť ziskoví, ale detailné zaoberanie sa číslami je im často cudzie.

Tu je typický vývoj toho, ako sa potreba fungovania a správa účtovných záležitostí vyvíja v jednotlivých fázach firmy. Uvidíte, že je to často poháňané vnútornou alebo vonkajšou potrebou.

Môže to vyzerať nejako takto:

Fáza 1: Firma sa rozbieha

Veci sú v pohybe, zákazníci prichádzajú, rovnako ako prvé predaje. Je potrebné platiť účty, fakturovať peniaze, niekedy aj zákazníkov urgovať ohľadom zaplatenia.

Fáza 2: Podnik začína rásť

Zákazníci prichádzajú a firma musí začať sledovať výnosy a výdavky, nesústrediť sa len na plnenie záväzkov a „vymáhanie“ pohľadávok.

Fáza 3: Čas na lepší sledovací mechanismus

Už máme zakúpený a nastavený účtovný systém. Nie vždy ale správne a tak, aby nám poskytoval informácie, ktoré naša firma a jej ďalší rozvoj potrebuje.

Fáza 4: Čas daniť!

Podnikateľ potrebuje pomoc, je na ňom totiž, aby sa vyrovnal s prvým podaním daňového priznania. Aby ste sám nemusel študovať všetko potrebné, najmete si externého účtovníka. Ten dá daňové priznanie dohromady tak, aby ho bolo možné podať.

Fáza 5: Podnik rastie – čas expandovať

Je čas požičať si peniaze a banka hľadá účtovné závierky spoločnosti. Ich súčasťou je aj súvaha, ktorej možno ako majiteľ firmy úplne nerozumiete. Je čas privítať vo svojom tíme účtovníka!

Fáza 6: Podnik naďalej rastie – ale niečo nie je v poriadku

Vaša účtovníčka na čiastočný úväzok je drahá. Viac transakcií sa rovná viac času, čo znamená viac nákladov a tieto fixné režijné náklady neprispievajú k výnosom.

Fáza 7: Fixné náklady sa zvyšujú

Ako sa podnik neustále rozrastá, pridáte ďalšieho účtovníka, možno aj ďalších členov tímu. Množia sa zákazky, musíte riešiť aj viac pohľadávok.

Fáza 8: Niečo chýba

Oddelenia, ktoré pre vašu firmu predstavujú najmä fixný náklad a len málo prispievajú k jej ziskovosti, treba preskúmať. Ich činnosť je nevyhnutná, ale správne nastavenie ich štruktúry môže priniesť pozitívnu zmenu.

Čo keby finančné a účtovné oddelenie prispievalo k zisku podniku? Ako by to vyzeralo?

Pravdou totiž je, že väčšina transakcií je spracovávaná vo vašom účtovnom oddelení. A práve tam nájdete „informácie“, ktoré je možné previesť na „znalosti“.

Takto to vyzerá, keď sa z vášho účtovného oddelenia stane zisková časť podniku:

  • Dostávate pravidelné, zrozumiteľné, včasné a presné finančné výkazy, vaši účtovníci vás upozorňujú na odchýlky
  • Viete čítať, analyzovať a interpretovať svoje finančné výkazy, vrátane veľmi dôležitého Výkazu o peňažných tokoch
  • Svoje znalosti financií môžete využiť na zlepšenie rozhodovania a overenia predchádzajúcich rozhodnutí
  • Vďaka týmto informáciám môžete vo svojom podnikaní vykonávať úpravy skôr, než napríklad nastane problém
  • Pravidelne dostávate informácie o finančných a prevádzkových kľúčových ukazovateľoch výkonnosti
  • Pravidelne dostávate prognózy predpokladaných peňažných tokov, čo prispeje k vašej schopnosti plánovania

Väčšina majiteľov firiem môže robiť lepšie rozhodnutie pre svoju spoločnosť, keď:

  • Majú včasné a presné finančné informácie
  • Vedia, čo môžu od svojho účtovného/finančného oddelenia očakávať
  • Využívajú tieto aktuálne informácie a premieňajú ich na znalosti

Podniknutie týchto krokov dáva účtovnému či finančnému oddeleniu možnosť podieľať sa na vytváraní zisku. Stanú sa tak oddeleniami, ktoré pracujú pre vás, pomáhajú vám rásť a nie sú len časťami firmy, ktoré predstavujú len nákladovú položku.

Ste pripravení premeniť svoje účtovné oddelenie tak, aby vám pomáhalo dosahovať zisky? Inšpirujte sa u členov TAB, ktorým sa to darí.