Rast je dôležitý pre každú firmu a každého podnikateľa

Rast je dôležitý pre každú firmu a každého podnikateľa

Nezakladá a neudržuje každý podnikateľ alebo majiteľ firmy firmu, aby videl jej rast? Odpoveď sa zdá zrejmá. Ale ako vám povie mnoho špičkových koučov, niektorí obchodní lídri, ktorí dosiahnu určitú úroveň úspechu, sa uspokoja s tým, že zostanú na tejto úrovni. Majú pocit istoty v priestore, ktorý ich podnikanie zaberá na trhu, a nemajú motiváciu niečo meniť.

Pre každého majiteľa firmy a lídra je taký postoj riskantný. Rast totiž nie je pre firmu len dôležitý – je úplne zásadný. Bez trvalého rastu bude totiž firma stagnovať, čo môže vo výsledku viesť k zníženiu štandardov kvality produktov či služieb, zhoršeniu zákazníckeho servisu, zlú morálku zamestnancov a množstvo ďalších problémov.

Rast „je zásadný pre dlhodobé prežitie podniku,“ poznamenáva nibusinessinfo.co.uk a poukazuje na tieto jasné výhody:

  • Jednoduchšia diverzifikácia zdrojov
  • Nájdete a identifikujte nové predajné príležitosti
  • Rozšírite ponuku produktov alebo služieb
  • Získate nových zákazníkov

Rast tiež môže „posilniť dôveryhodnosť vášho podnikania, čo vám umožní rozšíriť vašu dodávateľskú základňu a zvýšiť stabilitu a zisky“.

Veľa ďalších dôvodov podnecuje vedenie firiem k tomu, aby prijali spôsob myslenia „nepretržitého rastu“. Rastúca, finančne zaistená spoločnosť sa často teší dominancii na trhu, čo znamená menšiu hrozbu zo strany konkurentov, ktorá prináša väčšiu silu na vyjednávanie veľkých nákupov, napríklad nové technológie, alebo výhodnejších dohôd o nájme či prenájme.

Efektívny rast tiež pomáha odvrátiť potenciálne negatívne dopady výkyvov na trhu av národnej ekonomike. Navyše vysoký profil rastúcej spoločnosti často oslovuje tých najtalentovanejších uchádzačov o zamestnanie.

Rast – riziká a príležitosti

Rast samozrejme nie je možný bez bežnýchrizík. Pre generálnych riaditeľov a vlastníkov firiem, ktorí oceňujú osobnú kontrolu, predstavuje rastúca firma mnoho oblastí ako je nábor, marketing, financie, predaj, kde je mikromanažment nemožný.

Úspešný rast slúži ako jasná pripomienka toho, že nikto nemôže dohliadať na všetky aspekty podnikania. Príde deň, kedy je čas vzdať sa kontroly nad niektorými alebo mnohými oblasťami – v ideálnom prípade talentovaným, dobre vyškoleným podriadeným. Bez ochoty delegovať nemôže žiadny líder očakávať pokračovanie rastu bez problémov.

Ďalšou hrozbou súvisiacou s rastom podnikania je strata osobného kontaktu so zákazníkmi. Termínom „osobné“ rozumieme všetko od zaistenia vysoko kvalitných produktov a služieb až po spoľahlivé dodanie a rýchlu reakciu na otázky alebo sťažnosti zákazníkov. Je to jeda z najčastejších pripomienok medzi inak lojálnymi zákazníkmi: „Spoločnosť sa príliš rozrástla a teraz sa nemôžem ani dostať k niekomu, s kým by som mohol hovoriť!“

Pokračujúci rast je tiež nákladný. Je potrebné najímať a školiť nových zamestnancov, vykonávať výskum a vývoj, ktorý podporuje väčšie inovácie, rovnako ako výdavky spojené s marketingovým a predajným úsilím.

Plánovanie rastu

Kvôli týmto a ďalším obavám je životne dôležité rásť plánovať a nielen čakať, až k nemu dôjde. Obchodný plán „by mal podrobne uvádzať, ako bude vyzerať vaša požadovaná expanzia a kde chcete byť počas 6 – 12 mesiacov,“ poznamenáva CEO Today. Mať ciele, na ktoré môžete mieriť, „bude užitočné počas obdobia rastu na meranie vášho úspechu“.

Medzi ďalšie efektívne rastové stratégie patria:

  • Upgrade nového produktového radu
  • Rozšírenie na rôzne miesta
  • Nadviazanie nového obchodného partnerstva
  • Diverzifikácia vašej súčasnej obchodnej ponuky

Snáď najdôležitejšie je, že neustály rast umožňuje vášmu podnikaniu inovovať, čo vedie k novým príležitostiam na trhu. Inovácie sú zásadné pre odradenie konkurentov a pre udržanie naladenia na neustále sa meniace potreby vašej cieľovej skupiny.

Tieto a ďalšie stratégie môžu byť uvedené v obchodnom pláne spolu s navrhnutým harmonogramom pre dosiahnutie konkrétnych míľnikov rastu.

Nie je žiadny dôvod, prečo by vedúci firmy musel riešiť výzvy rastu sám. Vďaka dostupnosti služieb koučovania vedúcich pracovníkov, ako je TAB, môžu majitelia firiem a generálni riaditelia zdieľať nápady pre rast s ostatnými, ktorí „tam už boli a urobili to“ – čím sa zníži šanca, že urobia drahú chybu.

Všetci členovia TAB sú odhodlaní rozvíjať svoje podnikanie a pomáhať ostatným členom dosiahnuť podobné ciele. Zistite viac o tom, ako môže TAB pomôcť vášmu podnikaniu rásť.