Tipy na budovanie skvelej firemnej kultúry

Tipy na budovanie skvelej firemnej kultúry

Existuje mnoho dôvodov, prečo sa uchádzači o zamestnanie prikláňajú k určitým typom pracovných ponúk a prečo sa zamestnanci rozhodnú zostať v tej istej spoločnosti niekoľko rokov. Jedným z kľúčových faktorov je kvalita firemnej kultúry.

Z pochopiteľných dôvodov kultúra, ktorá je plná negatívnych javov – zbytočné utajovanie, prípady obťažovania na pracovisku, zlý štýl riadenia – nebude pre uchádzačov o zamestnanie atraktívna a z dlhodobého hľadiska pravdepodobne nepovedie k výraznému udržaniu zamestnancov.

Oveľa lepšie je vytvoriť (a ďalej zlepšovať) firemnú kultúru, ktorá integruje väčšie strategické ciele a zásady, ktoré pomáhajú zamestnancom cítiť sa na svojich pozíciách spokojne a s chuťou prijímať nové výzvy.

Samozrejme, kultúra sa v jednotlivých spoločnostiach líši. Tu sú však kľúčové kroky, ktoré môžete podniknúť na zlepšenie kvality vlastnej firemnej kultúry:

Buďte transparentní

Ako sme už povedali, je veľmi dôležité, aby vedúci pracovníci informovali ľudí o zmenách v organizácii, a to tak o tých, ktoré už prebiehajú, ako aj o tých, o ktorých sa uvažuje. Alternatíva tohto prístupu, pracovisko plné podozrievania, fám a dohadov o budúcnosti, je v každom ohľade nesprávna a určite neodráža zdravú kultúru na pracovisku.

Dôležité je tiež osobne preukázať hodnoty, ktoré chcete vidieť ako príklad vo vašej spoločnosti. Zamestnanci nasledujú príklad ľudí na vedúcich pozíciách, či už v dobrom alebo zlom.

Podporujte rozmanitosť

Podniky s autenticky rôznorodými pracovnými tímami opakovane vidia silnejšiu živnú pôdu pre nové nápady, ako aj prehľad o rôznych cieľových skupinách, ktoré by inak homogénna firemná kultúra mohla prehliadnuť.

Podniky by si preto mali nájsť čas na analýzu svojich súčasných zamestnancov na všetkých úrovniach, zistiť, kde rozmanitosť chýba, a aktívne vykonať zmeny. Vytvorenie rôznorodého náborového tímu je tiež užitočné na zabezpečenie širšieho spektra pohľadov na zamestnancov.

Podporujte profesionálny rozvoj

Zamestnanci, ktorých chcete, sú tí, ktorí majú zručnosti, skúsenosti a aktívny záujem zlepšovať sa v tom, čo robia. Ponuka príležitostí na odborný rozvoj tak môže prilákať vhodných uchádzačov o zamestnanie a podporiť udržanie existujúcich zamestnancov.

Získajte lepšiu predstavu o tom, čo jednotliví zamestnanci hľadajú z hľadiska kariérneho postupu, a hľadajte spôsoby, ako tieto ambície podporiť – financujte účasť na príslušných školeniach a/alebo hľadajte možnosti preškolenia v rámci organizácie.

Poskytnite zamestnancom rozhodovacie právomoci

Kultúra, ktorá podporuje samostatnosť a rozhodovanie zamestnancov, je pre uchádzačov o zamestnanie oveľa lepšia ako kultúra, v ktorej sú ľudia zaseknutí na svojich pozíciách bez možnosti ovplyvniť smerovanie politiky spoločnosti. Ak sa chystá veľký projekt, nechajte zamestnancov, ktorí projekt vedú, nezávisle rozhodovať o tom, ako dosiahnuť najlepšie výsledky.

Ak môžu zamestnanci rozhodovať bez obáv z následkov, dobrí zamestnanci budú túto dôveru rešpektovať a snažiť sa robiť tie najlepšie rozhodnutia.“

Zabavte sa na teambuildingu

Práca je práca a zábava je zábava. Niekedy sa však tieto dva prvky prelínajú, najmä pri nápaditých cvičeniach, ktoré popri budovaní tímu zahŕňajú aj zábavu. Ľudia potrebujú vypustiť paru, a keď to môžu urobiť a obohatiť vzťahy v tíme, vyhrávajú všetci.

Podobne vytvárajte príležitosti na užšiu spoluprácu medzi rôznymi oddeleniami v rámci organizácie. Tieto „medziodborové stretnutia“ pomáhajú upevňovať pracovné vzťahy, inšpirujú k inovatívnym nápadom a môžu pomôcť firmám efektívnejšie riešiť problémy.