SWOT analýza pomáha podnikateľom dosiahnuť úspech

SWOT analýza pomáha podnikateľom dosiahnuť úspech

Za roky, čo pomáhame podnikateľom rozvíjať ich podnikanie, sme si vypočuli stovky príbehov o tom, ako a prečo sa naši členovia pustili do podnikania. Každý príbeh je iný, ale všetky majú jedno spoločné – každý z nich sa pustil do podnikania, aby svojim zákazníkom poskytoval lepšie služby ako konkurencia. Pravdou je, že vždy je čo zlepšovať – aj tie najúspešnejšie spoločnosti sa neustále učia zlepšovať svoje produkty, služby a skúsenosti zákazníkov.

Ak chcete mať čo najsilnejšie podnikanie, je dôležité zhodnotiť, kde sa na trhu nachádzate. Jedným z najlepších spôsobov, ako to urobiť, je vykonať analýzu SWOT. Ide o rutinnú činnosť, ktorú často vykonávame s našimi členmi, najmä po významnej zmene v ich podnikaní alebo v celom odvetví.

Analýza SWOT vám pomôže identifikovať vaše silné a slabé stránky a ukáže vám príležitosti a hrozby, ktoré sa môžu bezprostredne týkať vášho podnikania. Ich poznanie vám pomôže prosperovať a uspieť:

Spravte si neformálnu analýzu SWOT

Analýza SWOT znamená identifikáciu silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb vášho podniku, a to interných aj externých. Predtým, ako začnete, odporúčame vytvoriť zoznam otázok týkajúcich sa jednotlivých kategórií, ktorý vám pomôže pri brainstormingu s vaším tímom. Nezabudnite zapojiť aj rôznych členov vašej spoločnosti. To vám umožní využiť ich jedinečný pohľad na vec. Môžete zahrnúť vedúcich pracovníkov na úrovni C, vyšší manažment a niektorých pracovníkov v prvej línii.

Identifikujte svoje silné stránky

Na začiatok odporúčame vytvoriť si zoznam svojich silných stránok. Premýšľajte o tom, čo robíte dobre a na čo ste dostali pozitívnu spätnú väzbu od svojich zákazníkov. Poznanie toho, v čom ste dobrí, vám pomôže vytvoriť silnejšiu a/alebo jasnejšiu jedinečnú ponuku služieb alebo produktov, vďaka ktorej budete v očiach zákazníkov vynikať.

Čo si položiť tieto otázky?

 • Čím sú vaše služby/produkty jedinečné?
 • Aké zásady, procesy a postupy vedú k efektívnosti vo vašom podniku?
 • Ako ste zabezpečili dobré finančné výsledky?
 • Aké vzťahy s vašimi obchodnými partnermi, dodávateľmi, zákazníkmi fungujú a prečo?
 • Aké technológie používate, ktoré považujete za jedinečné a osvedčené?

Premýšľajte o svojich slabých stránkach

Teraz, keď poznáte svoje silné stránky, je čas zamyslieť sa nad svojimi slabými stránkami. A áno, každý ich má. Rovnako ako v prípade silných stránok sa zamyslite nad tým, ako by sa vaša firma mohla zlepšiť interne aj externe. Odporúčame pozrieť sa, čo o vás zákazníci hovoria online. Pomocou recenzií v službe Google a na iných podobných stránkach zistite, kde sa vaša činnosť mohla minúť účinkom. Podobne počúvajte, čo hovoria vaši zamestnanci o tom, ako by ste mohli zlepšiť spoločnosť zvnútra:

 • Je potrebné posilniť vedenie, a ak áno, prečo?
 • Je fluktuácia zamestnancov vysoká? Prečo je vysoká?
 • Čo robia vaši konkurenti dobre a vy nie?
 • Čo chýba vo vašej ponuke produktov alebo služieb?
 • Potrebuje váš marketing posilniť?

Hľadajte nové príležitosti

Ako už bolo spomenuté, podniky sa neustále vyvíjajú a jedným z najlepších spôsobov, ako to dosiahnuť, je preskúmať nevyužité príležitosti. Aj tá najmenšia príležitosť môže viesť k významným pozitívnym zmenám vo vašom podnikaní.

Zvážte napríklad tieto možnosti:

 • Nové partnerstvá, predajcovia alebo dodávatelia
 • Fúzie a akvizície
 • Digitálna transformácia
 • Rozširovanie/inovovanie vašich produktov a služieb
 • Vstup na nové trhy

Pripravte sa na potenciálne hrozby

Zostavenie zoznamu potenciálnych hrozieb pre vašu firmu vám zabezpečí, že budete mať pripravený pohotovostný plán pre prípad, že sa niečo pokazí. Umožní vám tiež proaktívne riešiť tieto hrozby.

Aké hrozby to môžu byť?

 • Inflácia
 • Rastúce vstupné náklady
 • Nedostatok pracovnej sily
 • Zmeny právnych predpisov vo vašom odvetví
 • Zmeny v správaní spotrebiteľov
 • Mimoriadne udalosti – pandémia, tornádo, povodeň

Hoci niektoré z týchto hrozieb nemôžete ovplyvniť, je dôležité, aby ste boli informovaní o dianí vo vašom odvetví a u vašich konkurentov. Členstvo v niektorom z priemyselných združení a analýza konkurencie vám pomôžu získať informácie, ktoré potrebujete, aby ste boli v obraze.

Ste pripravení vykonať analýzu SWOT pre svoj podnik? Naši skúsení facilitátori a tréneri TAB sú pripravení pomôcť. Prostredníctvom členstva v predstavenstve TAB získate aj inšpiráciu a nové pohľady na svoje podnikanie od podobne zmýšľajúcich podnikateľov.