Akcelerátor Board pomáha začínajúcim podnikateľom naštartovať rast

Akcelerátor Board pomáha začínajúcim podnikateľom naštartovať rast

Okrem riadeného manažérskeho vzdelávania riešime v Akcelerátor Boarde aktuálne výzvy a príležitosti, ktoré sa členom objavujú v ich podnikaní, a ktorým čelia pri vedení svojich firiem, vysvetľuje Petr Škabrada, master-franšízant konceptu TAB Board.

Môžete nám predstaviť Akcelerátor Board?

Akcelerátor Board je koncept, ktorý pomáha majiteľom startupov a malých firiem rýchlejšie a profesionálnejšie rozvíjať svoje firmy a dosahovať tak aj lepšie výsledky v porovnaní so situáciou, keď sú na vedenie týchto firiem sami. Majitelia veľkých spoločností môžu pri strategickom riadení a vedení svojich firiem využívať skúsenosti svojho manažmentu a tiež členov predstavenstva. Takúto možnosť startupy a malé firmy vo väčšine prípadov nemajú. Dôvodom je fakt, že podnikatelia malých spoločností si nemôžu dovoliť rozsiahlejší manažérsky tím. Hlavne preto, že je to finančne veľmi nákladná záležitosť. A čo potom majitelia startupov, alebo keď začínajúci podnikateľ je úplne sám, ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ale chce sa posunúť ďalej a rozvíjať sa ako firma?

Pre koho je teda primárne určený?

Mnoho majiteľov startupov a veľmi malých firiem zápasí s tým, že sú bez profesionálneho manažérskeho zázemia. Chýbajú im skúsenosti ako strategicky viesť a rozvíjať svoju firmu a trpia pri tom aj „viac rolami“ vo svojich firmách. Pracujú len „vo svojej firme“, než „na svojej firme“ a jej strategickom vedení. Firma sa potom rozvíja „nesystémovo“, chýba jasná firemná stratégia. Majiteľ firmy obvykle nerobí úplne správne rozhodnutia pri jej riadení, a navyše to nerobí ani „správne“. Výsledkom je, že nedosahuje požadované výsledky, hoci nápad pri jej založení bol inovatívny aj žiaduci na trhu. TAB, The Alternative Board tak pre týchto, skôr začínajúcich podnikateľov prišiel s riešením, ktorým sú práve Akcelerátor Boardy.

Faktom totiž je, že títo podnikatelia majú menej problémov (tém) ako majitelia väčších spoločností. Napríklad členovia Akcelerátor Boardov majú obvykle menej personálnych problémov, pretože majú málo zamestnancov – ak vôbec nejakých majú. Ich hlavnými problémami sú obvykle predaj so zaistením pravidelných príjmov spoločnosti a riadením jej cashflow aj výberom vhodných spolupracovníkov.

Zrátané a podčiarknuté, Akcelerátor Board je určený pre podnikateľov, ktorí chcú rýchlejšie naštartovať a profesionálnejšie rozvíjať svoje podnikanie, chcú dosiahnuť vyššiu ziskovosť, vyššie zisky a zároveň si udržať osobnú slobodu. Pri tom všetkom chcú zároveň pracovať podľa osvedčených metodík pre strategickejšie vedenie svojho podnikania.

Ako Akcelerátor Board prebieha? Aké intenzívne je zapojenie člena? Koľko mu to zaberie času a pod.?

Akcelerátor Board sa schádza raz mesačne buď na osobnom, alebo vo virtuálnom online Boarde. Ten trvá podľa počtu členov 3 až 4 hodiny. Prvá časť zasadnutia je venovaná vzdelávaniu na vybranú manažérsku tému, ktorá je spracovaná v TAB Akadémii pre rozvoj manažérskych zručností. V druhej časti spoločne riešime konkrétne výzvy vybraných členov AB Boardu z hľadiska praxe a skúsenosti ostatných.

Aké témy sa obvykle na Akcelerátor Boarde riešia?

Okrem riadeného manažérskeho vzdelávania riešime aktuálne výzvy a príležitosti, ktoré sa členom objavujú v ich podnikaní, a ktorým čelia pri vedení svojich firiem. Sú to obvykle témy, ako vlastné plánovanie a vedenie obchodného rozvoja biznisu, tak aj finančné plánovanie, riadenie cashflow, výber ľudí a správne načasovanie konkrétnych akcií i zavádzanie systémových opatrení vo svojich firmách.

Čo si z programu členovia odnesú?

Manažérske vedomosti a profesionálny prístup k vedeniu svojich rozvíjajúcich sa firiem. Tie vďaka tomu môžu prosperovať, byť stabilné a udržať sa v dnešnom konkurenčnom prostredí.

Chcete sa dozvedieť o Akcelerátor Boarde viac, alebo sa do neho priamo zapojiť? Neváhajte nás kontaktovať!