Pracovný vs. osobný život zamestnancov

Pracovný vs. osobný život zamestnancov

V tvrdom boji o získanie a udržanie kvalitných zamestnancov sa menšie spoločnosti môžu niekedy cítiť znevýhodnené. Ale aj keď nemajú rovnaké zdroje ako personálne oddelenia väčších spoločností, môžu konkurovať, ak sa zamerajú na hľadanie a udržiavanie správnej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom svojich zamestnancov.

Ak svojimi činmi a zásadami preukážete, že si ceníte pohodu svojich zamestnancov, dôvtipní uchádzači o zamestnanie si to všimnú a budú vám venovať osobitnú pozornosť. A vám ako majiteľovi firmy sa to oplatí.

Návratnosť investícií pre zamestnávateľov

Akú návratnosť investícií môže spoločnosť očakávať od dôrazu na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom svojich zamestnancov? Túto otázku si možno kladú majitelia malých podnikov hneď na začiatku. Odpoveď je celkom jednoduchá a nakoniec sa dá prepočítať na peniaze.

Faktom je, že ak sa zameriavate na budovanie pracovného prostredia, v ktorom sa zamestnanci necítia v permanentnom strese, budú produktívnejší, efektívnejší a lepšie budú medzi sebou komunikovať. Medzi ďalšie výhody pre zamestnávateľov patrí potenciálne zníženie počtu dní práceneschopnosti, keď si zamestnanci môžu vziať voľno na načerpanie nových síl, a väčší pocit angažovanosti, ktorý môže viesť k vyššej miere lojality zamestnancov. Okrem toho je bežné, že zamestnanci sa cítia šťastnejší, zdravší a spokojnejší, keď môžu zladiť pracovné a životné povinnosti. A mať šťastných a spokojných zamestnancov je snom každého zamestnávateľa.

Hodnota flexibility

V súčasnosti čoraz viac súčasných a budúcich zamestnancov pri výbere zamestnania hľadá zamestnávateľov, ktorí ponúkajú flexibilné pracovné podmienky. Nová generácia zamestnancov hľadá najmä dovolenku navyše, flexibilný pracovný čas alebo napríklad možnosť pracovať z domu. Múdri zamestnávatelia, ktorým záleží na blahu zamestnancov, by preto mali tieto požiadavky zvážiť a podľa možnosti hľadať riešenie, ktoré by vyhovovalo zamestnancovi aj celej spoločnosti.

Keď nájdete takéto riešenie, často získate obrovskú výhodu, pokiaľ ide o nábor a udržanie vysoko výkonných členov vášho tímu.

Venujte pozornosť duševnému zdraviu

Fyzická pohoda je samozrejme veľmi dôležitá, ale rovnako dôležité je aj duševné zdravie zamestnancov. Naši TAB Facilitátori preto svojim členom odporúčajú najmä to, aby ako zamestnávatelia zabezpečili, že ich firemná kultúra neprispieva k toxickému pracovnému prostrediu.

Samozrejme, výhody, ako sú rôzne semináre na rozvoj zamestnancov a prístup do fitnescentra na pracovisku, sú atraktívne, ale najdôležitejšie je pestovať kultúru podpory, v ktorej vaši zamestnanci nebudú mať pocit, že môžu „vyhorieť“.

Podporujte efektívne pracovné návyky

Zamestnávatelia, ktorí neustále nútia svojich zamestnancov, aby robili viac za kratší čas, si sami vytvárajú budúce problémy s ich náborom a udržaním. Skúste sa namiesto toho zamerať na kvalitu vykonávanej práce. Keď sa stretnete so zamestnancom, ktorý pracuje dlho (dokonca aj po pracovnej dobe), hľadajte spôsoby, ako takejto situácii predísť a vytvoriť efektívnejšie pracovné návyky. Niekedy sa stačí pozrieť na to, ako zamestnanec vykonáva svoju prácu, pretože nie vždy je potrebné tráviť čas v kancelárii, aby bola práca vykonaná kvalitne.

Zdôrazňovanie finálnych výsledkov vašich zamestnancov vás môže priviesť aj k ľuďom, ktorí majú možno problémy. Takto im môžete ponúknuť koučovanie, mentoring a školenie skôr, ako budú mať šancu odviesť nekvalitnú prácu. Týmto spôsobom im tiež môžete pomôcť nájsť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Chcete získať podobné praktické tipy, ktoré vám pomôžu otvoriť oči a vybudovať zdravšiu firemnú kultúru? Pripojte sa k TAB Board.