Prečo sa bojíme zmien a ako ich prekonať.

Prečo sa bojíme zmien a ako ich prekonať.

Zmeny sú pre mnohých z nás ťažké a často ich prijímame s výhradami. Napriek tomu sú pre náš rozvoj a pokrok kľúčové. Svet sa dnes vyvíja nevídaným tempom, od prelomových objavov v oblasti umelej inteligencie, cez dynamické transformácie trhu až po zvýšenú pozornosť venovanú ekológii a udržateľnosti.

Tieto zmeny ovplyvňujú spôsob, akým riadime a rozvíjame naše firmy, a to platí tak pre veľké spoločnosti, ako aj pre malé a stredné podniky. Ak sa neprispôsobíme, ohrozíme svoju budúcnosť. Neochota k zmenám môže mať negatívny vplyv na podniky aj jednotlivcov.

Čo však robia tí, ktorí sa zmenám nebránia a zvládajú ich ľahko a úspešne?

Odpoveď môže byť prekvapujúca. Na úspešnú adaptáciu nestačí mať zavedené plány alebo systémy, ale je potrebné zmeniť aj naše správanie a postupy. John P. Kotter z Harvard Business School hovorí, že ľudia sa často bránia zmenám zo strachu zo straty, z nepochopenia dôsledkov zmeny, z pocitu, že zmena nemá zmysel, alebo z jednoduchej averzie voči novinkám. Kotter zdôrazňuje, že ak chceme zmenu uskutočniť, musíme svoje ciele prepojiť s hlbokými emóciami ľudí.

Ako teda začať proces zmien vo vašej spoločnosti?

Všetko sa začína správnym definovaním problému, ktorý rezonuje s vami a vaším tímom a motivuje na emocionálnej úrovni. Vaša vízia zmeny by mala byť inšpirujúca a pozitívna. Podpora tých, ktorí sa do zmeny zapájajú, výrazne zvyšuje šance na úspech. Pre podnikateľov je neoceniteľná podpora od kolegov podnikateľov. Schopnosť prispôsobiť sa je pre dlhodobý úspech nevyhnutná. Je dôležité zvážiť, nakoľko sme ochotní zmeniť seba, svoje procesy a celé podnikanie.

Teraz je čas na vašu osobnú transformáciu ako majiteľa firmy. Začnite s ochotou neustále sa zlepšovať a hľadajte emocionálnu podporu a povzbudenie u ľudí alebo skupín, ktoré vám môžu pomôcť pri vašej transformácii. V prípade vedúcich pracovníkov sú tieto vzťahy často mimo ich vlastnú firmu, napríklad v poradenských skupinách alebo programoch osobného rozvoja. Tieto skupiny poskytujú podporu a motiváciu potrebnú na inováciu a napredovanie.

V TAB Board – spoločnosti, ktorá poskytuje takúto podporu – sme svedkami mimoriadnej sily, ktorá sa rodí, keď sa podnikatelia a vedúci pracovníci navzájom podporujú a povzbudzujú na ceste k zmene. Je inšpirujúce vidieť, ako môžu ľudia rásť a vyvíjať sa, keď spolupracujú na spoločnom cieli a záleží im na úspechu ostatných.

TAB Board poskytuje priestor pre strategické rozhodnutia a dáva vám pocit, že v procese zmien nie ste sami.

Zasadnutia TAB Board – priestor pre strategické rozhodnutia.Vďaka TAB Board nie ste na ceste zmeny sami.