Nástroje TAB Board

Nástroje, ktoré sú vám ako členom TAB Board k dispozícii sú vyvinuté a určené špeciálne pre malé a stredne veľké firmy a môžu zásadným spôsobom prispieť k zdokonaleniu vašej firmy.

 

Všetky nástroje sú zámerne koncipované tak, aby ich bolo možné využívať na rokovaniach TAB Board aj na koučovaniach schôdzkach. Používanie rovnakých nástrojov umožňuje členom boardu pohybovať sa na „rovnakej pôde“ pri prejednávaní svojich záležitostí.

Nástroje, ktoré sú vám ako členom TAB Board k dispozícii sú vyvinuté a určené špeciálne pre malé a stredne veľké firmy a môžu zásadným spôsobom prispieť k zdokonaleniu vašej firmy.

 

Všetky nástroje sú zámerne koncipované tak, aby ich bolo možné využívať na rokovaniach TAB Board aj na koučovaniach schôdzkach. Používanie rovnakých nástrojov umožňuje členom boardu pohybovať sa na „rovnakej pôde“ pri prejednávaní svojich záležitostí.