Osobný koučing

Osobný koučing

„Vedieť, čo chcete od života, je len polovica boja“. Druhá polovica je tvorená reálnymi príležitosťami, na ktoré sa potrebujete koncentrovať a prevziať za ich realizáciu osobnú zodpovednosť.

Privátny koučing je súčasťou vášho členstva v TAB. Certifikovaný kouč TAB vám pomôže sledovať plnenie cieľov vedúcich k naplneniu zámeru a ich prípadnú korekciu podľa okolností, ktoré vám vstupujú do cesty.

Osobný koučing vám umožní:

  • nachádzať svoje skryté rezervy
  • zistiť, ako zvyšovať svoju výkonnosť a pracovať efektívne
  • spoznať, ako pristupovať k maximalizácii úspešnosti svojho podnikania.

Potom si budete skutočne užívať svoj súkromný aj profesionálny život.