Podpora TAB Board

Podpora pre franšízantov TAB Board

Rozsiahly systém podpory franšíz znamená pevný základ pre váš úspech v podnikaní

Pomáhame našim franšízantom nielen s rozširovaním členskej základne ich boardov a udržiavaním súčasných členov boardov, ale aj s vlastným poskytovaním služieb.

Prostredníctvom Masterfranšízanta máte trvalý prístup ku kolegom z nadnárodnej siete The Alternative Board. Masterfranšízant TAB vás bude priebežne podporovať pri vašich obchodných aktivitách, marketingu i vlastnom poskytovaniu služieb členom vašich boardov.

Náš program podpory zahŕňa:

 • priebežná školenia v business developmentu
 • osvedčený a efektívny systém získavania nových členov
 • priebežné vzdelávanie v koučingu a poradenstve pre podnikateľov
 • lokálnu podporu od Masterfranšízanta
 • podporu pri získavaní nových členov vo vašom regióne
 • školiace konferencie za účasti ďalších TAB facilitátorov
 • patentované nástroje TAB, ktoré pomáhajú udržať si existujúcich klientov
 • podporu od stoviek ďalších TAB facilitátorov

Okrem toho budete mať prístup k celej rade nástrojov, ktoré vám pomôžu zefektívniť vaše podnikanie. Medzi nich patria:

 • patentované nástroje pre plánovanie, prevádzku a hodnotenie vášho businessu
 • prvotriedny CRM systém
 • TAB intranet
 • knižnica dokumentov TAB
 • osvedčené marketingové nástroje

Nikdy sa k vám neobrátime chrbtom, nikdy nezostanete bez našej pomoci. Pomôžeme vám s rozbehom businessu vo vašom regióne. Budeme s vami pravidelne komunikovať.

Naša technológia je špičková, náš proces funguje, ale to najdôležitejšie sú naši ľudia, a preto pracujeme len s tými najlepšími.